Můj blog - Z numerologické poradny


vloženo: 14. 12. 2018

Zakrátko se přehoupne letošní rok do nového, zamáváme mu, někteří možná i poděkují za to, co přinesl, co dal i vzal (řečeno s Betty McDonaldovou) – protože i naše ztráty mají pro nás hluboký esoterický význam, a náruč otevře rok se složeným číslem 19, jež je nositelem sluneční energie.

Když se ještě je na okamžik ohlédneme za těmi už téměř uplynulými 365 dny, nemůžeme nevidět, co všechno se všude po světě dělo a do jaké míry to odpovídalo vibracím roku 2018. Řekla bych, že velmi. Především nejvíc bylo patrné demaskování – v ještě větší míře než v letech předchozích = toto téma zůstává a ještě bude přetrvávat (je to nezbytné), akorát se jeho hrot znatelně provrtává čím dál hlouběji. Viděli jsme mnohé případy, hlavně v mezinárodním dění, kdy padaly směšné maškarní masky a věci se zjevovaly v pravém světle. To na jedné straně. Na druhé se vyvalovaly kaly ze dna, kdy samozvaní moci vládci už bezostyšně odhalovali své v mnohém nepochybně zvrácené záměry s lidstvem. Nu a k tomu podle fyzikálních zákonů vyvolávalo toto reakci, neboť každá akce vyvolává reakci, a děly se věci. Jak už jsem psala loni, nůžky mezi materiální stránkou světa (moc, peníze a touha ovládat za každou cenu) a mezi duchovní podstatou lidí (potažmo světa) – jichž se probouzí stále více, se také rozvírají čím dál více. A ještě to zdaleka nekončí, stále jde teprve o rozehrávání.

Zůstanu ještě chvíli při pohledu na mezinárodní události. Mocenské hry bily do očí, české luhy a háje nevyjímaje. Vytvořila se atmosféra, že struna byla napjatá k prasknutí, že stačí málo, aby se svět potřetí ocitl v otevřeném válečném konfliktu. Jeden čas se tyto energie tak silně zhmotňovaly, že byly málem uchopitelné. V protikladu k tomu citelně vzrůstala a roste jiná síla – píši záměrně síla, protože se nejedná o bojechtivou a vládychtivou energii, nýbrž o duchovní energii lidí. Lidé už vidí, co je ve hře a o co se hraje. Vlastně o koho se hraje. O nás samé. O naše životy, o jejich kvalitu, často to hraničí se samou existencí. Stačí se dívat. Ač nás –  nerozpakuji se říci –  síly temnoty chtějí „utančit do bez vědomí“, abychom zapomněli, kdo jsme a kým jsme, nebo nejlépe pro ně, abychom si na to vůbec nerozpomněli, vidím to nadějně: neprojde jim to a neprochází lehce. Lidstvo se pozvedá ve svém procitnutí a vědomí a nejeví jednoznačné tendence nechat na sebe hodit sítě. Jistě, není vyhráno, ještě ne. Zraněná kobyla kope kolem sebe, ale je to hysterické kopání z blížícího se konce: Dělá při tom chyby a odhaluje se, tedy, jak už jsem zmínila, demaskuje se. Mnohem jasněji vidíme, s kým máme co do činění.

Je potřebné tyhle proudy vidět a nestrkat před nimi alibisticky hlavu do písku, protože z těch vysokých pater zasahují do těch pod sebou, tedy až k základním jednotkám, totiž k nám, k jednotlivcům. Evoluce je rozjetý vlak a není síla, která by ho zastavila. A protože energie neproudí nikdy jen jedním směrem, totéž platí obráceně. Tím, jak sílí jedinci, tím více působí a ovlivňují patra nad sebou. Jistě mnozí z vás prožívali své osobní energetické transformace, k nimž impuls přišel s nějakou zásadní změnou ve vašem životě. To je dobře, protože jedině nějakou působivou událostí se vědomí může transformovat, věci se pak hýbají dopředu a my se posouváme, rosteme, stáváme se vědomějšími a bdělejšími a stoupáme po spirále vývoje.

Tento trend bude pokračovat, musí pokračovat. Prožíváme přechod do tzv. pátého světa, do vyšší dimenze. Tyhle kosmické evoluční síly „vědí“, co dělají. Spolu s pátou dimenzí se velmi aktivuje pátá čakra, jejíž hlavní „náplní práce“ je komunikace, důraz na ni. Jedině zdatná, plodná a konstruktivní komunikace má větší moc než zbraně a také nesrovnatelně lepší výsledky. Příklady si jistě dosadíte sami.

A nyní se podívejme, co tedy o nadcházejícím roku „soudí“ čísla, co od něj můžeme čekat, jak chápat jeho energetické téma a úkoly pro nás s tím spojené.

Protože každé číslo ovlivňuje jiné číslo, podívejme se nejprve na výklad celého posledního dvojčíslí, tedy devatenáctky, která v sobě ukrývá další složené číslo 10.

Tento „princ nebes“ je sám o sobě jednou z nejpříznivějších vibrací. Symbolem 19 je Slunce a „princ nebe“ se mu „podomácku“ říká proto, že naznačuje vítězství nad dočasnými protivenstvími, jako je zklamání, neúspěch apod. Pokud jde o skryté mocné číslo 10, zachovává si energii své veškeré moci, s výjimkou nebezpečí zneužití, která je jinak desítce vlastní. S devatenáctou se to má jako s velmi silnou lampou (Slunce), jejímuž světelnému kuželu neunikne žádný temný kout, žádná škvíra, v níž by se mohli ukrývat třeba nebezpeční škorpioni. Znamená to, že nám prosvítí i ty prostory v našich životech, kam jsme ještě i po předchozích smýčeních nedosáhli či nedohlédli. Vnese do nich světlo, aby temnota – skryté věci – vystoupily do světla, mohly být rozpoznány a „zneškodněny“. Týká se to nás všech individuálně, také ovšem na úrovni oněch zmíněných vyšších pater věžáků. Toto číslo slibuje naplnění, štěstí, úspěch v podnikání všeho druhu, samozřejmě legálního a čestného. Je přejícné, na rozdíl od předchozí 18. Jeho vliv „umí“ výrazně umést cestu a zmírnit negativní vibrace.

Samozřejmě tím není dáno, natož zaručeno, že všechno půjde jako po másle. Jelikož však 19 v sobě nese aktivitu a hodně tvořivé (!) energie, půjde to zčerstva, ráz na ráz, žádné otálení a přešlapování na místě. Bude po nás vyžadovat aktivitu, budeme trénovat a posilovat sebedůvěru, což je jeden ze základních pilířů osobnosti. Nula skrytá v čísle 10 bude „tlačit“ na uplatnění našich vnitřních darů = našich potenciálních zdrojů. Ty jsou skrytým pramenem v našich hlubinách a jsou připraveny vytrysknout hojným proudem. Nezapomínejme, že tyto zdroje zvyšují energii ostatních čísel – uvidíme, jaké vlastnosti jsme rozvinuli či znásobili, nebo ještě ne zcela rozvinuli. Těmito vlastnostmi jsou síla, citlivost, intuice a výmluvnost.

Jak sami vidíte, 19 je něco zcela jiného, než 18, ačkoliv, jak už jsem napsala, ústředí témata této doby zůstávají. Jedním z nich je také v souvislosti s úklidem v nás samých jeho pokračující trend. Musí zmizet všechno, co nás zpomaluje, zatěžuje, co nám ubližuje a nevyhovuje už naší potřebě. Vlak, kterým jedeme, budou nadále někteří cestující opouštět v různých stanicích, jiní budou přistupovat.

Buďme na to připraveni uvědoměním si, že každý z těch vystoupivších už splnil svoji úlohu a přestoupí si na jiný vlak s jinými cestujícími. My pojedeme dál tím svým a noví pasažéři se s námi povezou opět různě dlouhou trasu (dobu) – dvě stanice, pět stanic, jak bude potřeba.

Nyní se podíváme na celkový součet letopočtu, který nám dává složené č. 12. Loni (2018) jím byla 11. K té jako k mistrovskému číslu bych nyní jen dodala krátkou poznámku. Odstraňování polarity v našem světě bude pokračovat. I nadále se budou projevovat neobvyklosti, například ve formách projevů protestů, odporu, mohou se ukázat až prvky anarchie. Také její zdvojený potenciální vliv inspirace potrvá zhruba do února. U výměny energií to totiž nechodí, jako když luskneme prsty. Energie či vibrace mají svůj rozběh, nárůst, vrchol a klesání, jež se podobá dlouhé vlečce. Chci tím říci, že vibrace proměny se neděje ze dne na den. Tak a zpátky k číslu 12.

Zůstává vibrace jedničky, dvojka k tomu a máme dokonalé číslo 3. Zde se nám symbolizuje několik věcí, které se budou hlásit o slovo.

Jednička zachovává tvořivost Slunce, jedinečnost, i mužskost, horko a ducha. Dvojka (Luna) jako ženské číslo symbolizuje zrcadlení, citlivost, intuici a trojka spojuje všechny a patří ke šťastné planetě Jupiter. Trojka je dokonalé číslo, symbolizuje rovnostranný trojúhelník, základní princip (stavební kámen) vesmíru. Považuje se za „pravé“ číslo naplnění. Hezké, viďte. Jenomže každá mince má dvě strany a není kouře bez ohně. Tak i tohle „dokonalé“ číslíčko má své skryté poselství. Nabádá nás k opatrnosti, abychom nepodléhali plánům nebo intrikám ostatních. Jakoby říkalo: buďte ve střehu v každé situaci, dávejte si pozor na licoměrnost těch, kteří by vás mohli využívat k dosažení svých vlastních, mnohdy neférových cílů. Zkoumejte motivaci, pokud vám někdo začne mazat med kolem pusy. A zase se to týká našich soukromých životů stejně jako společenských, i těch, kteří z titulu svého postavení řídí a vládnou státům (tedy lidem). Měli by hlavně řídit a sloužit (lidem), jenomže ve velké míře spíše vládnou, chovají se licoměrně, aby bylo dobře hlavně pro ně. Čili také tento vliv se bude vyostřovat a zároveň otevírat výzvy a šance, jak s ním naložit. Předloží nám přímo hamletovskou otázku, jestli být, nebo nebýt obětí, jestli položit hlavu na špalek, nebo ji hrdě zvednout. Ne nadarmo se v čísle 12 jednička považuje za učitele, dvojka za pokorně klečícího studenta. V té souvislosti se dá říci, že 12 tedy symbolizuje vzdělávací proces na všech úrovních. I na to buďme připraveni. Kdo je připraven, nebývá zaskočen.

Stejně jako loňská 11, tak i letošní (2019) 12 patří podle moudrosti indiánských šamanů do šíře vyšších kosmických bytostí. Podle jejich filozofie je to tak: spojí-li se naše vyšší Já (1) se silou země (2), otevře se síla posvátné dvanáctky, oné vyšší bytosti, která stojí po boku posvátné dvojky a působí skrze ni. Je to duch všech Zemí.

Podala jsem obecný náhled na působení energií roku 2019. Samozřejmě každý z nás konkrétně si nese své individuální výzvy a úkoly svého života s ohledem na svá osobností čísla, na něž však obecné vlivy energií roku dopadnou taktéž – ve větší či menší míře, jak dáno cestou a rychlostí po ní každého z nás.

Co říci závěrem? Čím více necháme věci volně plynout, čím méně je budeme znásilňovat, tím bude lépe pro nás. Nechme se vést, nechme se inspirovat, avšak nebojujme ve smyslu chtít obrátit proud řeky, jen aby bylo po našem. Protože když bojujeme, stále přicházejí soupeři. Buďme raději intuitivně v souladu s energiemi nadcházejícího roku co nejvíce a využijme možností, které nám přinese.

Inšana

 

 


vloženo: 13. 06. 2018

Dnešní zamyšlení související s čísly jsem nazvala Zrcadlení času a událostí. Chci zmínit několik příkladů, v nichž se scházejí jistá data se záměrem věcí a všechno to ukazuje na promyšlené, uvážlivé postupy s cílem vtisknout události takové souřadnice (energie), aby se docílilo co možná největší účinnosti sledovaných cílů.

Jdeme na to.

Nejprve krátký výlet do historie. Sáhnu v něm po příkladu, který všichni dobře známe, k založení Karlova mostu.  Obecně je přijato, že základní kámen k němu byl položen v roce 1357. Prameny uvádějí, že se tak stalo 9. 7. 1357 a další dokonce že to bylo v pět hodin třicet jedna minuta, tedy 5. 31 h. Tento přesný okamžik vypočítali astrologové.

V datu a hodině se nachází palindromická řada lichých čísel, která měla ochránit most před zbořením povodní, útoky zlých mocností a vůbec před vší zkázou. Všechny známé planety kromě Marsu byly tehdy v tento okamžik v astrologicky nejpříznivější poloze, totiž nad obzorem – Mars je symbolem velkých činů, ale též války Kromě Marsu a Měsíce byly tyto planety v Raku a v Rybách, tedy ve vodních znameních. Slunce se právě nacházelo v ascendentu znamení Lva, heraldického symbolu Království českého. A navíc byl Saturn v konjunkci se Sluncem, což bylo v té době chápáno jako šťastné znamení, protože nepříznivý vliv Saturnu byl překonán působením Slunce. Palindrom je slovo, skupina slov nebo čísel, která čtená oběma směry mají stejný srozumitelný význam. Zde se tedy jedná o tuto řadu: 1 3 5 7 /letopočet/, 9 7 /den a měsíc/ 5 3 1 /hodina a minuty/. A teď to zkuste přečíst pozpátku…

O Karlovi IV. se dobře ví, že byl zaníceně věřícím člověkem a navíc zasvěceným mystikem. Pakli-že si nechal od astrologů spočítat nejvhodnější okamžik k položení základního kamene, věděl, co a proč dělá. Z toho je také patrné, jaký zásadní význam události přikládal. A nic na tom nemění ani skutečnost, že Karlův most byl několikrát v historii pobořen povodněmi a musel být opravován, nicméně žádná pohroma ho nezdolala. Stojí dodnes.

Zůstane ještě další chvíli v Českém království a podíváme se na více než zajímavou shodu v osudech dvou význačných mužů, tak nebetyčně odlišných a rozdílných, přesto spojených osudově s osudem této země.

Přemysl Otakar II., zvaný též král železný a zlatý, a Jan Lucemburský, jak se traduje, hlava evropského rytířstva. Oba dva krále spojuje jisté tajemství…

Oba dva měli syny jménem Václav.

Tito synové byli v útlém věku vězněni na královských hradech společně se svými matkami. První na Bezdězu, druhý na Křivoklátě. První nastoupil na český trůn jako Václav II. a druhý (po biřmování) jako Karel I., pozdější císař římský Karel IV.

Oba synové měli syny jménem Václav, ale tehdy nebylo toto jméno žádnou výjimkou, spíš naopak.

Vraťme se k našim prvním Václavům. První byl vězněn svým poručníkem, druhý otcem. Oba dva ve věku sedmi let byli odvezeni mimo České království z téhož důvodu: jejich nároku na český trůn.

Oba dva princové se vrátili do Čech a museli se znovu učit rodnému jazyku. Oba se stali českými králi. Václav II. byl korunován 2. 6. 1297. Karel I. (Václav) byl korunován o 50 let později –  2. 9. 1347. Obrátíme-li devítku, získáme stejné číslo. Podobně jako rok 1938 rozpad Československa a stejný scénář v roce 1993, rok 1968 sovětská agrese, 1989 konec komunismu (oficiálního) v Čechách.

Jsou to zarážející podobnosti, viďte.

Václav II. byl zetěm krále Rudolfa Habsburského. A naopak, vévoda Rudolf IV. Habsburský byl zetěm Václava – Karla I.

Jejich otcové podnikli nákladné výpravy s cílem christianizace. Přemysl II. do Prus a Jan Lucemburský do Litvy.

Přemysl Otakar II. měl za manželku Kunhutu a Jan Lucemburský Elišku – tedy Elizabeth, což zašifrováno je totéž co Kunhuta Šifrováním se ale zabývat nebudeme. Uvedla jsem to jenom pro zajímavost.

Oba dva králové zahynuli v bitvě mimo České království. Přemysl Otakar II. zradou spojenců, Jan Lucemburský neschopností velení spojenců. Přemysl Otakar II. v bitvě u Suchých Krut (Moravské pole), Jan Lucemburský v bitvě u Crécy (Kreščak). Suché Kruty lze v zákrytu polyfonie i pozpátku číst jako Crécy.

Oba čeští králové věděli den předem, že bitva je ztracena. Přesto druhý den očekávali smrt v bitevní vřavě s mečem v ruce. Tehdy již osleplý Jan Lucemburský se nechal připoutat ke svým českým šlechticům, kteří jen pak vedli do bitvy.

Oba dva králové zahynuli ve stejný den – 26. Srpna. Přemysl 1278, Jan r. 1346. obě událostí dělí číslo 68 – magické číslo českého národa.

Nyní bych se ráda zastavila u notoricky známých příběhů a u podivných shod mezi atentátem na Abrahama Lincolna a atentátem na Johna F. Kennedyho. Jak uvádí ve své knížce Silnější než Da“niken Zdeněk Patrik, je nutné přiznat jeden z velkých rozporů, kterému se různí vykladači až úzkostlivě vyhýbají: Abraham Lincoln byl zavražděn a zemřel 14. 4. 1865 a John F. Kennedy byl zavražděn a zemřel 23. 11. 1963.

Obě události dělí časový interval 98 let, zrcadlení čísla 98 je 68 nebo 89. Je docela možné, že právě rozdíl v dataci je klíč k celé záhadě, která zatím zůstává z mnoha důvodů nevysvětlena a nevyřešena.

Abraham Lincoln byl zvolen prezidentem v r. 1860, John F. Kennedy v r. 1960. Obě událostí dělí časový interval 100 let.

Andreu Johnson – nástupce Abrahama Lincolna – se narodil v r. 1808, nástupce Kennedyho – Lyndon Johnson – se narodil v r. 1908. Obě události opět dělí interval 100 let.

Vrah a. Lincolna – John Wilkies Botha – se narodil v roce 1839, možný vrah J. Kennedyho – Lee Harvey Oswald – se narodil v r. 1939. Obě dvě historické události dělí, jak překvapivé, znovu časový interval 100 let. Oba dva vrazi byli zabiti dříve, než se k činu přiznali.

Lincoln měl sekretářku jménem Kennedyová. Sekretářka J. F. Kennedyho se jmenovala Lincolnová. Jméno Oswald prozrazuje místo atentátu – Dallas (obráceně).

Atentát na A. Lincolna byl spáchán ve Fordově divadle. Prezident Kennedy byl zastřelen v automobilu značky Ford Lincoln. Oba prezidenti byli střeleni do hlavy, když seděli vedle svých manželek. Oba byli zavražděni v pátek. Na tomto místě – pokud jde o pátky jako dny, kdy se něco zcela zásadního událo a mělo to dalekosáhlý vliv – se odkáži na svůj článek na mém webu s názvem Nápadně podivuhodné shody.

Tak by se dalo ve výčtu opravdu prapodivných shod a neuvěřitelností pokračovat. Máme snad o nich nabýt dojmu, že jsou jenom náhodné?! Ale kdeže…

S numerickými kombinacemi i astrologií se pracuje dodnes, jen to málokdo veřejně přizná asi z obav, že by se mu okolí vysmálo či ho dehonestovalo. Čísla však mluví sama za sebe, čísla mají svůj vnitřní život, který se přenáší na všechno, k čemu se vztahují. Při jejich symbolické m užití z pohledu numerologie jsou nositeli jisté energie, která svým způsobem ovlivňuje hmotu, tzn. objekty i lidi.

Už několikrát jsem zaznamenala, že sídla cestovních kanceláří se více, než by mohlo být nazváno náhodné, vyskytují na čísle, které přímo symbolizuje pohyb, cestování a dobrodružství. Je to číslo 5 a následně ta, která dávají součet 5, tzn. například 14 a 23. Také u sídelních míst různých bankovních domů lze vysledovat taková čísla, která se váží k akci (!) a na peníze.

Onehdy jsem si povšimla zajímavého data. Televize Barrandov začala vysílat 11. 1. 2009 v 11 hodin a 1 minutu! Datum i čas jsou jasně orientované na úspěch (a slávu)! Jsou to vlastně samé jedničky, protože i součet čísel v letopočtu dává 11. Někdo si očividně dal tu práci, aby stanice přesně takto – a ne jinak (!) začala vysílat.

Podívejte se kolem sebe a možná sami objevíte neobyčejnost skrytou za pláštíkem všednosti.

Ivana Inšana PÍHOVÁ


vloženo: 19. 02. 2018

Často se mě lidé ptají, kdy mohou v praktickém životě použít numerologii? Odpověď na tuto otázku dostávají zevrubně frekventanti mých kurzů numerologie, kteří studují její základy ve dvoudenním kurzu. My si ji v tomto článku zestručníme, rozdělíme ji do několika rovin a ukážeme si příklady.

Nejprve obecně k podstatě numerologie. Je využitelná všude tam, kde se chceme dobrat klíčové informace k něčemu, k nějakému předmětu, rozhodnutí, kroku. Třeba když mají muž a žena před svatbou a potřebují vybrat vhodné datum. Svatba totiž není jen obřad, kde si ti dva ztvrzují společný život. Datum svatby je třeba posuzovat jako den narození nového svazku, vzniku něčeho nového. Podobně jako velice moc záleží na datu narození nového člověka, tak i v případě sňatku sledujeme výběrem vhodného data co možná nejlepší variantu. Na rozdíl od data narození si termín svatby můžeme zvolit. Jde hlavně o to, aby číslo dne svatby (den) vyjadřovalo číslo příznivých vibrací. Vyhýbáme se proto číslům karmickým, zátěžovým, kritickým a podobně. Druhou, neméně podstatnou složku data svatby, je měsíc. Měsíce mají svá očíslování, a tak i jejich uvážlivým výběrem lze docílit pokud možno co nejpříznivějších energií pro zamýšlený akt. Samozřejmě, že svoji roli v té číselné řadě sehrává také letopočet. Vzpomínám na dobu, kdy přicházely letopočty 2007, 2008, 2009, 2011 a lidé, i podle statistik, se vdávali a ženili jako diví. V různých anketách jako důvod uváděli, že jim letopočet připadá magický, tak prý proto se rozhodli „do toho praštit“. Že je to motivace velmi povrchní a nezralá snad není třeba mluvit.

Určitě bych nikomu nedoporučila jako den konání svatebního obřadu 16, 18, 22, 26, 29 a 31 a raději bych vyloučila ze hry také 13 a 25. Z měsíců bych pak řekla ne na květen (stará česká moudrost říká, že v máji máry, a je to opodstatněné!). V dubnu bych raději volila jen první dekádu a pak už bych pečlivě vybírala další čísla dní, (neboť s koncem dubna souvisí kumulace temných částí roku a dubnová čtyřka je karmická). Dále bych nedoporučila červenec a srpen, a v celém posledním čtvrtletí roku tj. říjen, listopad a prosinec, bych znovu pečlivě vybírala jednotlivé dny a ještě k tomu s ohledem na data narození snoubenců. Se závěrem roku přicházejí zdvojená čísla (10, 11. 12) a energeticky hodně náročné období (soumrak), které se ke svatbě opravdu moc nehodí. Preventivně jde tedy hlavně o to předem vyloučit možné škodlivé vlivy a nastavit datum tak, aby všechna čísla vytvářela co nejlepší souzvuk. Oproti tomu, z praxe mohu říci, že třeba datum svatby 29. července, či 29. srpna, 31. 12. si přímo předem už říká o potíže či přímo o ztroskotání manželství, a to často už záhy po vplutí do něj.

Zůstaňme u partnerství. Další cennou radu či návod numerologie můžeme použít tehdy, kdy si žena před svatbou není zcela jistá, zda skutečně chcete přijmout partnerovo příjmení. Slýchávám od klientek: Víte, nejsem si jistá, jestli to takto chci. Pokud žena intuitivně cítí, že by neměla a váhá, pak už to samo o sobě je výzvou k prověření správnost kroku, zda ano, či zda ne. Měla by vědět, do čeho jde. Automatické uposlechnutí společensky nastavené zvyklosti může přinést mnoho zbytečných potíží, zklamání a deziluzí. Už jsem to na svém webu jednou uváděla, nicméně nezaškodí si připomenout, že s manželovým příjmením bere na sebe informaci o kompletní energetické zátěži (energetického otisku) celého jeho rodu, s níž je pak konfrontována. Praxe ukazuje, že žena může časem ztratit svoji původní identitu, změní se natolik její osobnost, že se sama sobě ztratí, že se „nepoznává“. Do převzaté energetické vibrace mužova příjmení spadají genetická, zdravotní, sociální, vztahová, osudová (štěstí, smůla) a další zatížení rodu, bohužel často po mnoho generací zpátky.

Podobná situace může nastat po rozvodu, kdy si žena může a nemusí ponechat převzaté příjmení, může se vrátit ke svému dívčímu, nebo si zvolit zcela jiné, například po babičce.

Další kapitolou numerologického poradenství je třeba datum podepsání pracovní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření účtu (i číslo účtu či přístupový pin hrají velmi významnou roli!), či jakékoliv podepsání závažného a závazného dokumentu, třeba o zakoupení nemovitosti, kde je dalším podílníkem i popisné a orientační číslo. Naštěstí existují už banky, kdy si k jejich předvolbě můžete další čísla k účtu zvolit a tím si velmi prospět!

O zodpovědnosti rodičů při výběru vlastních jmen pro děti jsem zde psala už několikrát, takže se nebudu opakovat. Jen podotknu, čím jsem se setkala nedávno a co mě docela až šokovalo a to, že si jistí nastávající rodiče usmysleli, že pojmenují své očekávané dítě po dědovi (otci ze strany manžela), s nímž ovšem otec dítěte v podstatě neudržuje vztah. To by ještě nebylo až tak podstatné.  V podstatné to přechází ve chvíli, kdy vybrané (totožné) jméno děda celý život nesnášel a nenáviděl (i on ho měl po svém otci, který syna nesnášel a odmítal) a ve zlém se rozešli na celý život. A nyní je děda postaven před hotovou věc: že jeho vnuk ponese jako další potomek po meči zase takto zatížené jméno a nemůže s tím nic udělat. Možná, že úmysl byl potěšit dědovo stáří. Jenže vím bezpečně, že nepotěšil.  A rodičům nedochází, co činí a jaký život dítěti s takovým nevhodným jménem (zatíženým nesnášenlivostí a nepřijetím) – darem od nich samých (!), mu připravují. A znovu připomínám: jméno (křestní) je božskou vibrací, jíž je dána povaha, vibrace jména ovlivňující celý život jedince. Opakováním jména se dál budou neblahé vibrace přenášet z dalšího otce na dalšího syna a rodiče se jednou budou třeba ptát, proč je naše dítě takové a makové, proč je nemocné, neohrabané, méně chytré, sobecké, vznětlivé, vzteklé…a budou chybu hledat u dítěte, zatímco ona chyba stála na počátku v jejich nevědomosti či falešném předpokladu o něčí radosti. Při tom všem je štěstí, že ultrazvuk ukázal, že jde o chlapečka. Na holčičku totiž měli tito absolutně nevědomí rodiče přichystané jméno, a teď si raději sedněte, Adelheid…

Jméno je osud. Nomen est omen.

Poslední oblastí, nikoliv významově, je povědomí o tom, co skrývá naše datum narození, a samozřejmě celé naše jméno, tedy včetně příjmení. Tyto údaje jsou „vesmírné identické kódy“, karty, s nimiž hrajeme svůj život.  Už starověké civilizace věděly, že jméno je osud, písmeno je číslo, a naopak. Čísla jsou klíčem k hledání souvislostí v lidském jednání. Pomáhají nám nahlédnout do skrytých hlubin osobnosti. Rozbory dat narození, jména, adres a jiných údajů vedou k poznání, že vše má svoji souvislost a vazbu na něco, nic se neděje bez příčiny a následku. Toto poznání nám ze života pomůže odstranit mnoho zbytečných překážek tím, že na ně upozorní a umožní tak, aby se naše pracovní a osobní záležitosti snadněji odvíjely. Pomůže nám například odhalit, proč se některé věci nechtějí hýbat z místa, proč se události opakují, i to, jak se dají zmírnit vibrace některých čísel a docílit tím větší harmonie a spokojenosti v životě. Pamatujte: o čem nevíte, jak a proč působí, to nemůžete ovlivňovat. Ale co poznáte, to ovlivňovat můžete. I o tom je numerologie. Nabízí šanci aktivněji tvořit život.

Na závěr jeden bonus pro vás. Věděli jste, že jméno Isis znamená trůn? Že vyjadřuje ženský princip vytvářet světlo? Že takzvané kravské rohy, s nimiž bývala bohyně Isis vyobrazována a jak ji známe, znázorňují Měsíc, Matku cyklů a zároveň odkazují na nutriční princip (výživa), a že zlatý disk mezi nimi uprostřed symbolizuje Slunce, zdroj života, světlo a vědění? Tudíž dokonalé vyjádření obou tvořivých sil – mužského a ženského principu v jednom? A že její jméno je obsaženo v názvu souhvězdí Sírius, takzvané psí hvězdě, nejdůležitější hvězdě starověkého Egypta? A dále, že jméno Isis je obsaženo ve jménu jejího božského (duchovního) dvojčete Osirise? Součtová hodnota jména Isis je 8, Osiris je 17 = 8. Byly to dvě rozdělené části jedné duše, přičemž složená 17 vyjadřuje nesmrtelnost.

Inšana


vloženo: 22. 12. 2017

Ještě několik dní zbývá a budeme vítat nový rok 2018. Jistě nás opět nejspíš bude zajímat, jaký bude. Mnozí se možná navíc zeptají, co jim přinese do osobního života, jakým změnám budou muset čelit, případně čeho se budou muset zříci, aby něco jiného získali. Lidé jako živočišný druh velmi neradi na svých životech něco mění, změn se obávají ze strachu, že přinesou cosi neznámého, a vůbec jsou spíš vedeni tendencí zachovávat vše při starém, známém, zaběhnutém, byť nevyhovujícím. Jenomže takto to nefunguje. Život přináší změny, právě v nich je ukrytý tep života. Je zbytečné se stavět na zadní. Vesmírné síly jsou stále v pohybu a nelze je zastavit.

Loňským rokem (2017) nás provázela Mágova hvězda, která velela k nastolení řádu, kázně a zodpovědnosti za činy a rozhodování, za postoje každého z nás jednotlivě i celku, kde platí nepsaná zákonitost, že jestliže záleží na něčem (dílčím), pak záleží na všem (celku). Nebýt jednotlivých kapek vody, nebyly by řeky, moře, oceány. Spoluúčastným číslem byla 10, která nám ve své moci dávala na vybranou mezi silami tvořivými a silami ničení. Tyto tendence byly patrné snad na každém kroku: lidstvo stojí na křižovatce rozhodnutí, kterou z těch sil zvolí, neboli jinak řečeno, kterého vlka bude krmit. Jestli toho dobrého, nebo zlého. Mezi jedním a druhým pojetím zůstávají hodně rozevřené nůžky.

V roce nastupující vlády čísla 18 zamíří tendence volby ještě mnohem hlouběji do podstaty věcí stejně jako do naší podstaty, až k samotné duši, jejíž temnou stránku 18 symbolizuje. Když píši temnou, míním skryté motivy, instinkty, poblouzněnost, iluze, faleš, něco, co nevíme, co neproniká k našemu bdělému Já, našemu Vědomí, co je však nutné odhalit a vynést do Vědomí. Patří sem i hluboké city a inspirace, jež někde v tom skrytém šeru dřímají a vyčkávají, až sebereme odvahu se pro ně do těch hlubin vydat. Protože je osmička přítomna stejně, jako tomu bylo v roce 2017, zůstávají spolu s ní i její témata: odpovědnost, moc, peníze i její karmické zatížení a nabádání před negativním zneužitím moci a postavení.

Z pohledu numerologie značí složené číslo osmnáct konflikt mezi duchovní a materiální stránkou čehokoliv. Od člověka jako jednotlivce po lidi jako celek, dalo by se zkráceně říci, že jde o číslo vnitřních sporů. V 18 je totiž skrytý boj mezi silami materialismu, jenž se ´snaží ´ze všech svých sil přeprat, zničit, pokořit duchovní pól povahy. Toto číslo je spojeno se společenskými zvraty, revolucemi, s trpkými spory v rodině a válkami, naznačuje získávání peněz či pozic (moci) podvratnými taktikami, zradami, a využívání konfliktu a válek k obohacování a získáváním moci.

Je jediný prostředek, jak tyto vcelku neblahé vibrace zmírnit, a to jsou prostředky ryze duchovní, jako je například odpuštění oproti mstě, zradě či nenávisti, prostě vědomá práce při zdolávání různých nečestností, zostuzení, krutosti tím, že, jednoduše řečeno, nebudeme oplácet stejné stejným, nenecháme se vtahovat do her na dálku smrdících (i smrtících) negací, agresí, podlostí, nenecháme si vnutit vůli, že ve jménu peněz a mamonu lze získat a mít všechno. Místo toho se zaštítíme duchovními postoji, které jsou ze své podstaty mnohem silnější a mocnější, což nám následně pomůže vibraci 18 přiklonit na svou stranu tak, aby sloužila coby zdroj inspirace. Obrovský úkol, obrovská výzva!

Počítejme s tím, že jak na osobních úrovních našich životů, tak i na kolektivních úrovních nás nejrůznější situace povedou k novým zkušenostem především ve vztazích, k velikému a hloubkovému čištění vtahů a hledání nových, perspektivnějších styčných bodů skrze duchovní poznání nás samých. Poznej sám sebe, abys mohl pochopit a poznat druhé. Místo boje diplomacie, čestnost a dobrá vůle. Méně planých, jalových, bezobsažných slov, více činů. Zatímco osmnáctka patří k citlivé a intuitivní Luně, tedy k duši, součtová devítka (1+8) náleží k planetě Mars. Mars je válečník s neutuchající potencí bojovat. Jenomže taková podoba boje jemnohmotné duši nevyhovuje. Duchovní síla lidstva vzrůstá, ale stále ještě stojí na dost vratkých nohách batolete. Čeká nás pěkně náročný rok, v němž každý z nás sehraje určitou svoji úlohu na jevišti divadla, kde kulisou bude jakési rozhodující vyvrcholení střetu těchto protikladných sil. Mohli bychom je nazvat síly světla a temnoty, dobra a zla.

O moci složeného číslo 18 si uděláme ještě konkrétnější představu, když uvážíme, že výklad pro zrozence v 18. dni kteréhokoliv měsíce hovoří o tom, že toto číslo si lidé vybrali na úrovni Vyššího Já (duše) jako kanál svého zrození pro nejtěžší zkoušku kvality duše.  

Když se podíváme na význam čísla 18 v pojetí indiánských šamanů, uvidíme velice zajímavý následující obraz, který vůbec není v ostrém protikladu s výše zmíněným numerologickým výkladem: Spojením základní tvořivé síly Univerza, našeho vyššího Já (1 – Slunce) se silou posvátné osmičky, značící sílu koloběhů, dostaneme tak zvaného Ducha Velkých zákonů, v němž působí jako kosmické bytosti strážci a písaři osudu, mistři karmy. Šamani je vzývají při každé léčebné seanci, aby se zjistilo, má-li nemoc něco společného s dřívějším životem, je-li karmicky podmíněná. Obecně jde o to, aby šaman získal od této vyšší instance souhlas s léčením. V křesťanské věrouce se tyto síly nazývají archandělé.

Z obou charakteristik je patrné, s jakým číslem máme co do činění. Čeká nás zkouška: Ztratíme se v začarovaném lese? Necháme se zaplést do osidel sil temnoty? Nezaskočí nás spojenci temna sídlící v našem nitru (například strach)? Ztroskotáme s 18 na pustém a nebezpečném území, anebo vykročíme na cestu k nebeskému Jeruzalému, který je na dosah ruky? Válečný řev bojového Marsu se může změnit v jednotný silný hlas vědomě sílícího lidstva. Doufám v to.

K tomu všemu bude znatelně sekundovat, a nikoliv staticky, další silové číslo, a to mistrovská 11, jež vychází z příčného součtu celého letopočtu 2018. Jedenáctka vlastně symbolizuje několik věcí: Dvě Slunce,  neboli duchovní sílu všech Sluncí, jejich obrovitý tvořivý potenciál (ale ne to, co se s ním udělá) a energetickou potenci značného rozsahu a dosahu, něco jako svítící záři, zvýšenou oktávu Světla. Stejně tak to mohou být dva meče, které mohou sloužit k rozetnutí okovů, useknutí hlav příšerné hydře, čili osvobození, uvolnění, anebo naopak, poslouží k urputnému boji na poli zrady, skrytých zkoušek a rozporů mezi dvěma protikladnými situacemi (postoji, zeměmi, názory, náboženstvím apod.). V každém případě 11 symbolizuje nesoulad zájmů, a aby toho nebylo málo, k tomu ještě nutnost zasáhnout a bojovat proti působení třetí, skryté síle. V měřítku jednotlivce to znamená třeba nějakou klamavou představu rozkolu uvnitř jeho samého, nebo rušivou sílu přicházející zvenčí, dosud nepoznanou. V měřítku lidstva nese symboliku boje proti skrytým vládám, vnucování násilnických myšlenek, nepoznaným loutkovodičům, kteří tahají za nitky prostřednictvím svých služebníků, kteří se dali najmout do služeb temných, egoistických sil. Jasné, viďte. Připomíná to upsání duše pekelným silám, jak to známe například z pověsti o dr. Faustovi. Ovšem zároveň také víme, jak dopadl. A mají-li pověsti k něčemu sloužit, pak k poučení se z nich. Když už v poučení se z historie tak kulháme.

Takže co plyne jako rozuzlení z povahy čísla 11? Že je nutné odhalit onu rozdělující sílu a udělat kroky – pokus – o nalezení kompromisu – méně plytkých slov, více činů, diplomacie (viz výše ve spolupráci s duchovní stránkou 18). Dvě touhy, dvě síly stojící proti sobě se musí s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá z nich má hodnotu. Současným slovníkem řečeno, každá z jedniček si musí zachovat svoji vlastní identitu, samostatnost, suverenitu a jedinečný potenciál – můžeme implikovat na jednotlivé státy. Přesto se mohou spojit (ve dvojku) a tvořivý potenciál zaměřit do služeb lidí (dvojka značí potenciál Ty a Já, neboli My).

Jedenáctka tedy v sobě nese nadějný potenciál síly inspirující všechny lidi, nikoliv už pouze jednotlivce. Přitom ovšem není automaticky vyloučeno, že se dva meče nebudou muset zkřížit, zařinčet v boji, poměřit síly pro konečné vítězství jedné či druhé z odporujících si sil. Jaká z těch sil převládne záleží na tom, kterého z vlků budeme krmit. Je to i zodpovědností každého z nás.

Inšana


vloženo: 28. 04. 2017

2017 jarní kurz numerologie, černobílá verze