Můj blog - Z numerologické poradny


vloženo: 19. 01. 2015

Ráda bych vás požádala o jednu radu, byla bych vám za ni moc vděčná. Chci se zeptat na váš názor ohledně narození dítěte. Je z hlediska numerologie lepší pro narození miminka rok 2015 nebo 2016? Dlouhou dobu jsem měla za to, že je lepší rok 2016, protože celkový součet je 9 (což je lepší než 8), ale pak jsem si někde přečetla, že je tam ta 16, která není moc dobrá. Nevím, co je lepší, proto vás prosím o radu.

Anna P.

Odpověď:

Jak se to tedy má s těmi letopočty pro případné narození děťátka?

Letošní rok 2015 dává součtovouu 8, to znamená letopočet nese saturnovský vliv. Saturn je zkoušející, přísný profesor, který nic nikomu neodpustí, klidně pošle člověka opakovaně k reparátu z určitých znalostí a dovedností. Zároveň však umí hodně a hojně obdarovávat, a to po zásluze za plněné úkoly a překonání překážek i vynaloženou kázeň a trpělivost při „nutném zdržovanání“ na cestě, které učí odpovědnosti a vytrvalosti. 8 je symbolem obrovské dynamické síly. Zjevuje tajemství: smrt je zrození a zrození je smrt. Počátky a konce, konce a počátky. Její tvar symbolizuje nekonečno, učení a řád. Učí nás porozumění velkým kosmickým zákonům, síle koloběhů a cyklů.

Rok 2016, součtová 9, je pod marsovským vlivem, bojovným a odvážným duchem. Znamená usilování (boj) o existenci, ale také dovršení všeho, uzavření etap. Devítka v sobě spojuje instinktivní jednání a tvůrčí inspiraci, které se snoubí a plodí sílu energetické působnosti, sílu pohybu. Přesto, kdybych měla posuzovat jenom poslední dvojčíslí, tj. č. 16, pak bych se ji raději vyvarovala jako čísla nechvalně proslulého zvláštní osudovostí, skrytými nebezpečími úrazů a zmaření osobních plánů.

Další rok 2017 dává součtovou 10, to znamená je pod vlivem č. 1 a tudíž Slunce a k tomu ještě síly vnitřních darů, zde symbolizovaných nulou. Desítka je číslo moci tvořit i bořit, dle výběru a přístupu. Všechno spojené s 10 je samourčující,  každá myšlenka, každý čin. Představuje sílu vyššího Já. Kromě toho je v posledním dvojčíslí tohoto letopočtu beztak schovaná 8, která vždy poukazuje na osudovost, neboť je za ní skryt (viz výše) velký kosmický zákon. Kdybych ale měla vzít na zřetel opět jen poslední dvojčíslí, to znamená složené číslo 17, musela bych dodat, že jde o  duchovní číslo zvané Mágova hvězda. Mimo jiné aspekty symbolizuje, že člověk k ní vztažený povstane na duchu po všech přestálých strastech a těžkostech s nabytou schopností překonat překážky ve vztazích i kariéře s právem usednout ke stolu Mistrů. Zanechá po sobě nesmrtelné dílo.

Rok 2018 dává další složené číslo 11 , mistrovské číslo znamenající sílu dvojmocného Slunce, vlastně je to  symbol, přímo esence, duchovní síly všech Sluncí, duchu světla, duchu ohně. Působí jako zvýšená oktáva nebo také vyšší bytost. V 11 je skrytá Luna (č. 2), tudíž síla a protisíla, neboť 11 jako princip dvou jedniček je otcovská, sluneční síla, dvojka je síla lunární, ženská. Složené číslo 18 jako takové není příliš příznivé, spíše naopak. V numerologii symbolizuje duchovně-materiální konflikt. Reprezentuje osobu či jednotku spojenou s trpkými spory v rámci rodiny, s válkami, společenskými zvraty a revolucí. Varuje před zradou a klamem přátel i nepřátel a před živelnými pohromami. Pokud je dnem narození člověka v jakémkoliv měsíci, pak to znamená, že si sám mezi inkarnacemi vybral na úrovni Vyššího Já tento kanál pro své narození jako nejtěžší zkoušku kvality duše.
Teprve až rok 2019 = 12 = 3 je rokem, který bych si já osobně zvolila. Jde o rok  Jupitera, tj. štěstí a obětavost, přátelskost, výmluvnost, citovost, smysl pro spravedlnost a svobodu,  abych jmenovala alespoň některé vlastnosti z povahy čísla 3. Ale ani tady není kouře bez ohně, je vždy něco za něco. Nemůžeme přehlédnout složené č.12, jež říká něco o obětování a oběti. Když něco chceš, musíš něco dát, něco podstoupit, něčeho se zříct, abys získal.

Shrnuto a podtrženo: z hlediska letopočtu se jeví jako nejlepší pro narození miminka tento poslední letopočet 2019.
V rámci objektivit je třeba říct, že nemůžeme s letopočtem zacházet jako s jediným směrodatným hlediskem. Mnohem podstatnější pro osobnost jsou den a měsíc narození a dále pak ascendent (astrologicky) jako kanál, brána duše, který bývá mnohem důležitější pro člověka, než samotné datum narození. Jsou věci, do kterých by člověk zasahovat neměl a nemá. Duše dítěte si sama zvolí pro sebe nejlepší a nejoptimálnější podmínky pro svůj růst a úkoly, které tady má vykonat. Nyní, v této době, se inkarnují vyspělé duše, které vědomě přicházejí vykonat velké dílo: pomoci lidem otevřít svá srdce a pomoci s přesunem do vyšších oktáv existence celému lidstvu a planetě Zemi. Tudíž já osobně bych až tak moc neřešila letopočet. Dítě má být počato z lásky a proto, že je vítáno a chtěno a bude milováno. To je nejvíc, co mu můžete jako rodiče do vínku dát. Nechala bych to na přírodě, na vyšším duchu. Víte, říká se taková hádanka: Čemu se prý bůh nejvíc směje? Tomu, když vidí, jak lidé plánují. To je výstižně, nemyslíte?
Moje rada jako životem zkušené ženy a matky dvou dětí: nechte to plynout, ono si to řešení najde samo. Pokud dítě chcete, tak konejte, jak třeba a neohlížejte se na nic. Dítě není cesta na dovolenou nebo stavba domu, aby se dalo takto naplánovat. Řekne si, až bude chtít přijít a až jeho rodiče budou připraveni ho přijmout. Vše má svůj čas.

Inšana


vloženo: 19. 12. 2014

Numerologie rozlišuje mezi čísly čísla podpůrná, harmonická, spíše nadělující a přejícná. Dalo by se také říci čísla šťastná, třebas je to termín trošku zavádějící.

Potom máme čísla zátěžová, riziková, jimž se chceme, pokud je to možné, raději vyhnout a eliminovat je ze života, jak je to jenom možné. Třeba ve jmenném rozboru, v adrese bydliště a zkrátka všude tam, kde to jde udělat. Kromě data narození, samozřejmě.

Třetí skupinu tvoří čísla přímo nebezpečná, a těmi jsou například 29 – číslo těžkého osudu, 40 – číslo krachu, ztrát všeho druhu, nečekaných, neblahých událostí jako jsou třeba nehody, havárie. Toto číslo je obávané napříč všemi numerologickými směry a pojetími. To je jedna z mála charakteristik, na nichž se ty různé směry a výklady shodnou. Čtyřicítka je potvora. Hydra, jež přináší jenom potíže, zdravotními komplikacemi či tvrdými omezeními v osobním životě a vztazích nekonče.

Jednu takovou příhodu ze života a setkání se 40 vám chci přiblížit.

Potřebovala jsem svého času od banky za jistým specifickým účelem platební kartu. Bylo to dost naléhavé, šlo o čas. V bance se na můj požadavek tvářili jako lední medvěd na tropickou palmu a stále mi chtěli vnutit debetní kartu. To jsem samozřejmě odmítala. Nejsem blázen, abych si takhle nabíhala do osidel. Nechtěla jsem po nich nic nemožného. Do banky jsem šla vybavena informacemi, co mohu požadovat. Když konečně pochopili, že neustoupím, vytasili se s tím, že vydání nové karty ovšem může trvat déle, než je obvyklá doba. Zkrátka, zaznamenala jsem dvě věci: že mě ženou k řešení, které vyhovuje jim, ne však mě, a že se do cesty, a to doslova, protože jsem potřebovala odjet, staví potíže. Nevěstilo to nic dobrého.

Po té mi za několik dní poslali zprávu, že mám kartu připravenou k vyzvednutí. Nu, dobrá, když je to tak, ještě se to stihne. Kartu jsem převzala, udělali se mnou hned její aktivaci. Už ji chci uložit, když v tom si, jak jsem už profesionálně poznamenaná, všimnu číselné řady, na jejímž počátku se v celé „své kráse“ vyjímala čtyřicítka. Polilo mě horko od hlavy po paty. Zaznamenala jsem, jak mi karta těžkne v ruce.

Doma jsem spočítala celé její číslo dohromady, a ejhle, vylíhlo se další rizikové číslo 43. To už bylo tedy moc. Byla jsem si jista, že tuhle kartu nemohu použít vůbec, ani na tu jednu jedinou transakci. Jenomže když budu žádat zase novou, už nestihnu v čase, co bylo nutné udělat. Co teď?  Zkusila jsem různé magické praktiky, jak kartu „ošetřit“, aby neškodila. Všechno marné. Padala mi na zem, pálila do rukou.  Bylo to jasně čitelné poselství: nepatřím ti.

Prohlížím papíry k vydání karty a ustrnu nad datem: bylo 13. 11.  2013. Souhra faktorů takto silových čísel plus číslo karty…dvě 4, vlastně tři, jdou kontra k mému číslu…to je jako koledovat si o pěkný malér. Mohla jsem si zlomit nohu při nastupování do autobusu, mohl havarovat autobus, mohlo mít potíže letadlo, mohlo se udát cokoliv z rejstříku těchto energií, násobených svým opakováním.

Druhý den jsem znovu naklusala do banky s neochvějným rozhodnutím, že se z ní nehnu, dokud to nevyřešíme pro mě přijatelným způsobem. A víte, co vyšlo ještě najevo? Karta sice byla aktivovaná, ale ne k té určitě transakci, kterou jsem potřebovala. To bych byla musela udělat navíc, jenomže mi to ovšem v bance jaksi zapomněli říct. Tudíž jsem ani nevěděla, jak to udělat.

Ačkoliv jsem kliďas a vím, že věci se dějí tak, jak mají, začala jsem být podebraná jako bolák a bankovní úřednici jsem na rovinku pověděla, že od nich v tuhle chvíli novou kartu nežádám, nýbrž aby hned provedli příkaz k úhradě, ať už stojí, co to stojí. Hned za tepla jsem zároveň zažádala o zrušení celého účtu včetně dosavadní platební karty. Úřednice byla trošku zmatená, možná i naštvaná, ale stála jsem si na svém. Banka ztratila moji důvěru. Kartu se čtyřicítkou ihned na místě zlikvidovala. Odcházela jsem se znatelnou úlevou.

Záhy jsem si šla vyřídit účet k jiné bance. Beztak jsem na to pomýšlela a banka mi svým přístupem a komplikací kolem karty jenom nahnala vodu na můj mlýn.

Muž za přepážkou měl hodnoty iniciál svého jména ve shodě s mým osobním číslem, takže jsem věděla, tady jsem na správném místě. Ihned pochopil, o co jde, když jsem se dotázala, jestli je pravda, že si u nich mohu částečně číslo účtu zvolit.

„Vy se asi zabýváte čísly, viďte?“ zeptal se. Nadšeně jsem přitakala a řekla mu o těch jeho iniciálách a číslu z nich vzniklém.

„No něco na tom je, jsem numerologii velmi nakloněn,“ řekl.

Což tedy pro mne bylo veliké překvapení. Potěšilo mě, že i za přepážkou banky může člověk nečekaně objevit spřízněnou duši. Co bych mohla chtít víc na důkaz toho, že jsem tentokrát na správném místě, ve správný čas a u správného člověka. Z navrhovaných možných předvolených variant jsem si vybrala číslo účtu a vznášeje se půl metru nad zemí jsem se z banky vzdálila s tím, že ta zatracená 40 mi posloužila k této radikální změně. Vědomé změně. Neseděla jsem nad tím trpně jako ovce. Kdybych kartu ignorovala, a nechala to být, jak mi to banka naservírovala, tak bych si jako člověk znalý věci vykoledovala tím spíš pěkný průšvih. Tomu věřte. Těm neznalým možná leccos ještě projde, ale člověku vědomému se takovéto přešlapy už neodpouštějí. Jak sami vidíte, ani nedovolují.

Ivana Inšana PÍHOVÁ


vloženo: 10. 11. 2014

Někdy se v životě člověka udějí až neuvěřitelné věci. Jedna mně blízká osůbka, jíž jsem numerologicky počítala po rozvodu návrh jejího nového příjmení, mi dodatečně při té příležitosti vyprávěla historku vážící se k období těsně po její svatbě. Přivezla s sebou i corpus delicti, tedy listinný důkaz: všechny verze oddacích listů, které jim matriční úřad musel vystavit.

Když dostali první, který měl být také poslední, našli v něm závažnou chybu. Na matrice příslušného oddávajícího úřadu spletli společné příjmení novomanželů. Místo počátečního písmenka C jim  napsali  N. V opravné verzi  bylo sice příjemní manželů uvedeno správně, zato rok narození nevěsty byl 1881, místo 1981. Aby toho náhodou nebylo málo, tak za lomítkem jejího rodného čísla scházela jedna číslice. Oddací list tedy znovu putoval zpět na matriku. Vystavili jim další, včetně dalšího omluvného dopisu. Za lomítkem bylo už správě číslo, jenomže rok narození nevěsty opraven nebyl, a tak se stala úředně potvrzenou nejstarší nevěstou všech dob. V roce, kdy uzavírali svatbu (2007) jí podle této listiny bylo už 126 let. Tentokrát se na matriku do města pro správný oddací list vydala raději už osobně.

Svěřila se tenkrát s pocitem, který prožila při obřadu: „Jak jsme tam tak stáli, najednou mi hlavou proletěla myšlenka: „Co tady pohledáváš? Tady nemáš být!“ Umíš si určitě představit, co to se mnou udělalo. Už tak rozklepaná jako huspenina jsem se začala třást ještě víc. Věděla jsem, že nedělám dobře. Můj vnitřní hlas mi to říkal, ale nechtěla jsem ho slyšet, nechtěla jsem si to přiznat. Když jsme potom doma rozbalili svatební dar od města, kde jsme se brali, dva skleněné, překrásně malované poháry na víno, jeden z nich byl prasklý…Jasné, čitelné poselství. Už tehdy mi nebe posílalo zprávy, že tohle prostě neklapne. Kdybych byla aspoň zamilovaná…ale nebyla jsem. Vdávala jsem se proto, že on to chtěl a že to tak nějak vyplynulo z našeho dvouletého soužití před tím. Za trochu lásky bych tehdy bývala šla na konec světa. Že to láska nebyla, jsem měla rozpoznat už dřív a na radnici nejen vůbec nejít, ale vůbec s ním nebýt. Nemilovala jsem ho, pouze jsem se naučila mít ho ráda. Ani z jeho strany se o lásku nejednalo. Bylo to jenom účelové spojení, což se posléze začalo vyjevovat na každém kroku.  Vlastně to není pravda. Ono to bylo zřejmé, jenom já to neviděla. Náš svazek byl pitomý kompromis. A tak jsem si svůj pohár hořkosti za neuposlechnutí své vnitřní moudrosti a pomýlenou motivaci k uzavření manželství musela vypít do dna,“ vyprávěla.

Rozvedli se za čtyři roky po svatbě. Datum rozvodu bylo na chlup přesně stejné s datem jejich svatby. Lišil se jenom rok. Synchronizace Vesmíru zase předvedla, co umí.

Vypitý pohár hořkosti obnášel i následné léčení zranění srdce, čištění emocí a vůbec, spoustu práce na sobě a na rozvoji její osobnosti, kterou jsme z velké části udělaly společně. Že to často bylo bolestivé, snad ani nemusím říkat. Jak to tak bývá, tento mezník přivedl do jejího života nový, životodárný proud. Vstoupila do něj a začala svůj život řídit podle své skutečné svobodné vůle. Restartovala svůj život.

Poslechněte si, jak to ona sama s odstupem let vidí.

„Dneska mu vděčím za to, že mě podváděl. Tím mě osvobodil. Já bych jinak nebyla schopná od něho odejít a rozbít rodinu. Pro mne je rodina posvátný svazek, i když jsme, naštěstí (!) neměli děti. Možná jsem staromódní, ale je to tak. Pro mě má manželství hodnotu. Jenomže manželství založené na jiných kvalitách, než jsme my vytvořili. Vlastně to byly hliněné nohy, na kterých stálo, nemohlo to klapnout. Můj život po rozvodu se totálně změnil. Nebýt toho kopance do zadku, nebyla bych tam, kde jsem dnes.“

Užívá si to. Daří se jí práce, splnila si svůj sen. Sklízí úspěch ve své vášni pro divadlo a čeká, až přijde muž jejího srdce.

Má v tom jasno. „Vím, jaké jsem udělala přešlapy. Do partnerství nepatří ingredience jako je kalkulace, pokrytectví a obavy raději být s někým, než sama… To jsou plevy. Pro mě z toho vyplývá, že jedině opravdovost lásky a vzájemné úcty je recept, z něhož se dá tvořit vztah. Na tom trvám a tím se už jednou pro vždy nechám vést.“

Ivana Inšana PÍHOVÁ


vloženo: 4. 10. 2014

Spousta lidí si 13 pojí s neštěstím a je-li k tomu ještě pátek, mají mnozí za to, že je to hotová pohroma. Raději snad ani nevystrčit nos z domu. Anketa veřejného mínění ukázala, že 13. v pátek se obává každý 5. Čech a každý 4. Němec. Kancléř Bismark například nepodepsal 13. žádnou smlouvu. J.W. Goethe zůstával 13. připadajícího na pátek raději v posteli.

Ani v našich dobách nezmizel strach ze 13. Žádný pořádný mrakodrap nemá 13. poschodí, 13. řada v letadlech bývá raději označena jako 12 a, v hotelích bychom asi marně hledali pokoj č. 13. Jsou to jenom pověry, nebo i tady platí, že na každém šprochu pravdy trochu?

Neblahá pověst provází 13 několik staletí. Jak k tomu přišla? Má se za to, že se váže k dávnému evropskému mýtu, k události ze 13. 10. 1307, kdy francouzský král Filip IV. Sličný, jeho vychytralý rádce Guillaum de Nogaret, a s nimi spolčený francouzský papež Klement V., první papež sídlící v Avignonu, vydal tajný rozkaz k zatčení všech templářů ve Francii a k zajištění jejich majetku. Členové templářského řádu, včetně velmistra a jeho zástupce, byli uvězněni, následně mučeni a posléze většinou uhořeli na hranicích. Bylo to veliké neštěstí pro templářký řád i pro spoustu dalších lidí, byla to likvidace řádu.

Podívejme se na ono „osudové“ datum 13. 10. 1307 z pohledu numerologie. Vévodí mu 3 jedničky, další dvě jsou schované v letopočtu, který součtově dává 11. Dvojnásobná, tvořivá energie Slunce, ale zároveň číslo zkoušek a zrady, a mimo jiné také symbol dvou protikladných situací a nesouladu zájmů. Protiklady a nesoulad zájmů tady rozhodně byl: bohatství a moc templářů, jimž prý nemalou částku dlužil i sám král Filip, a sám král i vysoký klérus se cítil templáři ohrožen. Ve 13. století bylo v řádu více než 20 000 rytířů a služebných bratrů, řád vlastnil na 9000 hradů, stovky kostelů, klášterů a obrovská panství, celý Kypr, o cennostech a penězích ani nemluvě. Stal se nejbohatším a nejmocnějším řádem v celé katolické církvi. Mocný řád budil strach a závist. Nebylo tedy snadné se mu dostat na kobylku. Nakonec se sáhlo po osvědčeném prostředku: rafinovaně vymyšleným pomluvám, které měly řád zdiskreditovat před veřejností, a hlavně u papeže. Ale abychom se v tom neztratili.

Obrovská síla tří jedniček, a dvou v letopočtu (1307 = 11) , byla v tomto případě doslova spalující. Výsledný výpočet nám dává č. 16 (součet všech čísel v celém datu). 16 je nazývána Rozbitá tvrz, a je to opět jedno z varovných čísel.Upozorňuje na zvláštní osudovost, nebezpečí, zmaření osobních plánů, nečekané události. V kartách toto číslo provází obraz věže zasažené bleskem, a postavu s korunou na hlavě padající dolů. Blesk zde symbolizuje nečekanou událost (blesk z čistého nebe), krouna i věž moc, postava z ní padající člověka zaskočeného událostí.

Třináctka vzniká spojením vibračních energií Slunce a planety Jupiter, a spojením vibrací dvou primárních čísel 1 a 3. Jednička značí prvopočátek, prvnostní akci, tvořivost, energii Slunce, která může být hřejivá, životodárná, ale i spalující. Z živlů symbolizuje oheň, tedy teplo, žár. Je v ní zastoupena originalita, rozhodnost, tvrdohlavost, nesnáší omezení, kritiku. Vyžaduje, aby k ní bylo vzhlíženo.

Trojka: značí idealismus, optimismus, pohyb, rozpínavost, jednotu těla, mysli, a ducha, činorodost, usilování o pravdu, spravedlnost, nezávislost a potřebu naprosté svobody projevu a pohybu.

Už z tohoto krátkého popisu vlastností čísel je patrné, jak mocné energie se spojují ve 13. Uchopit je a naučit se s nimi zacházat a správně je používat- to už dá práci. Ve starověku se říkalo: kdo pochopí, jak používat č. 13, bude obdarován mocí a převahou.

Samotné č. 13 symbolizuje tento výjev: kostra nebo smrtka s kosou žne lidi na mladém pažitu nově vzrostlé trávy, kde mladé tváře a hlavy raší ze země a vynořují se všude kolem. 13 je číslem převratu, který nabízí nový směr vývoje. Je spojena s mocí, která, je-li zneužita, přivolá zkázu. Pogrom na templářské rytíře byl s mocí rozhodně spojen. Pověsti praví, že král Filip i jeho rádce, papež Kliment a také hlavní inkvizitor zemřeli krátce po oné hrozné události za velmi zvláštních a tajemstvím obestřených okolností.

Prostě 13 je klasickým jablkem sváru. Třeba v křesťanství se stala oficiálním symbolem neštěstí, nebezpečí a zrady, protože 13. u stolu- Jidáš Iškariotský – údajně zradil Ježíše. Naproti tomu v židovské víře platí 13 za šťastnou. V Talmudu se píše, že Izrael bude rozdělen na 13 částí a 13. bude patřit Spasiteli. V Kabale se dočteme o 13 nebeských pramenech, 13 branách milosti. V Číně je 13 považována za číslo neblahé, přinášející obtíže a těžkosti. Podle mexických náboženských numerologů je 13 tou nejpříznivější číslicí, symbolizující Slunce a jeho pozitivní energii. Staří Mayové, kteří číslům, cykům, etapám a vůbec Vesmíru rozuměli a žili v souladu s jeho řádem, viděli v čísle 13 univerzální pohyb a návrat, uznání, radikální změnu, trasformaci, obsáhlý pořádek a nový vývojový stupeň. Charakterizovali ji vlnou stvoření, která se dostává ke svému konci. Vrací se zpátky k původnímu prameni, přináší domů soustředěnou sílu právě uplnyulého období. Nastává příprava na zahájení dalšího vývojového kroku. Všechno už je v pohybu, a co není, je odváto pryč. Je vidět nový vzor a směr. A v dávných časech symbolizovala 13 Mistra- dvanáct bylo rytířů kulatého stolu s králem Artušem jako třináctým. Vzorec 12 plus 1 nacházíme v mnoha náboženstvích minulosti i současnosti, v nich se vždy chápala 13 jako mystický učitel.

To ovšem vůbec nevylučuje, že 13 byla zároveň považována za zvlášť vzpurnou a vykutálenou. Kdo má rád jistotu a rutinu, jistě vnímá 13 jako obtížné a záporné číslo. Třináctka je číslo buřičů, dobrodruhů vlastní fantazie, anarchistů, reformátorů, vizionářů. Symbolizuje stálé změny a proměny, nic s ní není stabilní, jisté a konvenční. Naopak. Její redukce je č. 4, tedy planeta Uran, planeta revolucionář, bořitel, který smetá z cesty vše, co je přežité, nefunkční, co se neosvědčilo, aby mohlo přijít místo toho nové, progresívnější. Prostě vytváří se nová cesta, přichází nutná změna pro životní vývoj a nové myšlenky.

Současnému věku vládne sluneční znamení Vodnář, planeta Uran a č. 4. Vše se děje – i když ještě mnohde skrytě a jakoby za oponou – v souladu s vibrací změň. Reformy, nové události, ztráty zažitých „jistot“, dogmat, uspořádání, vzorců chování a tak dále, které vnímáme jako bezpečné, lze pozorovat denně kolem sebe.

Inšana


vloženo: 17. 09. 2014

Ivana Inšana PÍHOVÁ a centrum Mystika vás zvou do Školy numerologie Magie čísel

Otevíráme nové podzimní kurzy

Co vás čeká? Báječná jízda!

Vydáme se na dobrodružný výlet, plavbu po neznámých mořích a do neobjevených krajin významů a skrytých smyslů čísel a písmen. Posadíte si základní kámen pro další studium numerologie, této úchvatné, tajemné nauky! Budete překvapeni, jaká je to zábava a jak obsáhlé informace můžete získat znalostí numerologických postupů a výpočtů. Poznáte, co vám říká vaše JMÉNO a DATUM NAROZENÍ, naučíte se spočítat svá osobní čísla, proniknete za oponou běžně neviděného světa mystiky čísel. Odhalíte, v čem vám může být numerologie užitečná a prospěšná. Mnohé pochopíte o sobě, o své rodině…

Kurzy se konají ve dnech:  4. 10. – 5. 10. 2014 od 9. 30 hodin do cca 16.30, v neděli do 16 h, další kurz 8. 11. – 9. 11. 2014, místo i začátek je stejný. Adresa: Mystika, Riegrova 44, České Budějovice.

S sebou: psací potřeby, pohodlné oblečení, něco na přezutí, pití, svačinu, nadšení a dobrou náladu. Kurzovné: 1990,- Kč včetně tištěných skript. Záloha ve výši 890,-Kč splatná předem, slouží k rezervaci místa, a je nevratná. Přihlášku pošlu zájemcům na požádání e-mailem.

 Lektorka: Ivana Inšana PÍHOVÁ, telefon: 603/302509, e-mail: nineke@seznam.cz, webové stránky www.nineke.cz