Kdy a v čem použít numerologii

vloženo: 19. 02. 2018

Často se mě lidé ptají, kdy mohou v praktickém životě použít numerologii? Odpověď na tuto otázku dostávají zevrubně frekventanti mých kurzů numerologie, kteří studují její základy ve dvoudenním kurzu. My si ji v tomto článku zestručníme, rozdělíme ji do několika rovin a ukážeme si příklady.

Nejprve obecně k podstatě numerologie. Je využitelná všude tam, kde se chceme dobrat klíčové informace k něčemu, k nějakému předmětu, rozhodnutí, kroku. Třeba když mají muž a žena před svatbou a potřebují vybrat vhodné datum. Svatba totiž není jen obřad, kde si ti dva ztvrzují společný život. Datum svatby je třeba posuzovat jako den narození nového svazku, vzniku něčeho nového. Podobně jako velice moc záleží na datu narození nového člověka, tak i v případě sňatku sledujeme výběrem vhodného data co možná nejlepší variantu. Na rozdíl od data narození si termín svatby můžeme zvolit. Jde hlavně o to, aby číslo dne svatby (den) vyjadřovalo číslo příznivých vibrací. Vyhýbáme se proto číslům karmickým, zátěžovým, kritickým a podobně. Druhou, neméně podstatnou složku data svatby, je měsíc. Měsíce mají svá očíslování, a tak i jejich uvážlivým výběrem lze docílit pokud možno co nejpříznivějších energií pro zamýšlený akt. Samozřejmě, že svoji roli v té číselné řadě sehrává také letopočet. Vzpomínám na dobu, kdy přicházely letopočty 2007, 2008, 2009, 2011 a lidé, i podle statistik, se vdávali a ženili jako diví. V různých anketách jako důvod uváděli, že jim letopočet připadá magický, tak prý proto se rozhodli „do toho praštit“. Že je to motivace velmi povrchní a nezralá snad není třeba mluvit.

Určitě bych nikomu nedoporučila jako den konání svatebního obřadu 16, 18, 22, 26, 29 a 31 a raději bych vyloučila ze hry také 13 a 25. Z měsíců bych pak řekla ne na květen (stará česká moudrost říká, že v máji máry, a je to opodstatněné!). V dubnu bych raději volila jen první dekádu a pak už bych pečlivě vybírala další čísla dní, (neboť s koncem dubna souvisí kumulace temných částí roku a dubnová čtyřka je karmická). Dále bych nedoporučila červenec a srpen, a v celém posledním čtvrtletí roku tj. říjen, listopad a prosinec, bych znovu pečlivě vybírala jednotlivé dny a ještě k tomu s ohledem na data narození snoubenců. Se závěrem roku přicházejí zdvojená čísla (10, 11. 12) a energeticky hodně náročné období (soumrak), které se ke svatbě opravdu moc nehodí. Preventivně jde tedy hlavně o to předem vyloučit možné škodlivé vlivy a nastavit datum tak, aby všechna čísla vytvářela co nejlepší souzvuk. Oproti tomu, z praxe mohu říci, že třeba datum svatby 29. července, či 29. srpna, 31. 12. si přímo předem už říká o potíže či přímo o ztroskotání manželství, a to často už záhy po vplutí do něj.

Zůstaňme u partnerství. Další cennou radu či návod numerologie můžeme použít tehdy, kdy si žena před svatbou není zcela jistá, zda skutečně chcete přijmout partnerovo příjmení. Slýchávám od klientek: Víte, nejsem si jistá, jestli to takto chci. Pokud žena intuitivně cítí, že by neměla a váhá, pak už to samo o sobě je výzvou k prověření správnost kroku, zda ano, či zda ne. Měla by vědět, do čeho jde. Automatické uposlechnutí společensky nastavené zvyklosti může přinést mnoho zbytečných potíží, zklamání a deziluzí. Už jsem to na svém webu jednou uváděla, nicméně nezaškodí si připomenout, že s manželovým příjmením bere na sebe informaci o kompletní energetické zátěži (energetického otisku) celého jeho rodu, s níž je pak konfrontována. Praxe ukazuje, že žena může časem ztratit svoji původní identitu, změní se natolik její osobnost, že se sama sobě ztratí, že se „nepoznává“. Do převzaté energetické vibrace mužova příjmení spadají genetická, zdravotní, sociální, vztahová, osudová (štěstí, smůla) a další zatížení rodu, bohužel často po mnoho generací zpátky.

Podobná situace může nastat po rozvodu, kdy si žena může a nemusí ponechat převzaté příjmení, může se vrátit ke svému dívčímu, nebo si zvolit zcela jiné, například po babičce.

Další kapitolou numerologického poradenství je třeba datum podepsání pracovní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření účtu (i číslo účtu či přístupový pin hrají velmi významnou roli!), či jakékoliv podepsání závažného a závazného dokumentu, třeba o zakoupení nemovitosti, kde je dalším podílníkem i popisné a orientační číslo. Naštěstí existují už banky, kdy si k jejich předvolbě můžete další čísla k účtu zvolit a tím si velmi prospět!

O zodpovědnosti rodičů při výběru vlastních jmen pro děti jsem zde psala už několikrát, takže se nebudu opakovat. Jen podotknu, čím jsem se setkala nedávno a co mě docela až šokovalo a to, že si jistí nastávající rodiče usmysleli, že pojmenují své očekávané dítě po dědovi (otci ze strany manžela), s nímž ovšem otec dítěte v podstatě neudržuje vztah. To by ještě nebylo až tak podstatné.  V podstatné to přechází ve chvíli, kdy vybrané (totožné) jméno děda celý život nesnášel a nenáviděl (i on ho měl po svém otci, který syna nesnášel a odmítal) a ve zlém se rozešli na celý život. A nyní je děda postaven před hotovou věc: že jeho vnuk ponese jako další potomek po meči zase takto zatížené jméno a nemůže s tím nic udělat. Možná, že úmysl byl potěšit dědovo stáří. Jenže vím bezpečně, že nepotěšil.  A rodičům nedochází, co činí a jaký život dítěti s takovým nevhodným jménem (zatíženým nesnášenlivostí a nepřijetím) – darem od nich samých (!), mu připravují. A znovu připomínám: jméno (křestní) je božskou vibrací, jíž je dána povaha, vibrace jména ovlivňující celý život jedince. Opakováním jména se dál budou neblahé vibrace přenášet z dalšího otce na dalšího syna a rodiče se jednou budou třeba ptát, proč je naše dítě takové a makové, proč je nemocné, neohrabané, méně chytré, sobecké, vznětlivé, vzteklé…a budou chybu hledat u dítěte, zatímco ona chyba stála na počátku v jejich nevědomosti či falešném předpokladu o něčí radosti. Při tom všem je štěstí, že ultrazvuk ukázal, že jde o chlapečka. Na holčičku totiž měli tito absolutně nevědomí rodiče přichystané jméno, a teď si raději sedněte, Adelheid…

Jméno je osud. Nomen est omen.

Poslední oblastí, nikoliv významově, je povědomí o tom, co skrývá naše datum narození, a samozřejmě celé naše jméno, tedy včetně příjmení. Tyto údaje jsou „vesmírné identické kódy“, karty, s nimiž hrajeme svůj život.  Už starověké civilizace věděly, že jméno je osud, písmeno je číslo, a naopak. Čísla jsou klíčem k hledání souvislostí v lidském jednání. Pomáhají nám nahlédnout do skrytých hlubin osobnosti. Rozbory dat narození, jména, adres a jiných údajů vedou k poznání, že vše má svoji souvislost a vazbu na něco, nic se neděje bez příčiny a následku. Toto poznání nám ze života pomůže odstranit mnoho zbytečných překážek tím, že na ně upozorní a umožní tak, aby se naše pracovní a osobní záležitosti snadněji odvíjely. Pomůže nám například odhalit, proč se některé věci nechtějí hýbat z místa, proč se události opakují, i to, jak se dají zmírnit vibrace některých čísel a docílit tím větší harmonie a spokojenosti v životě. Pamatujte: o čem nevíte, jak a proč působí, to nemůžete ovlivňovat. Ale co poznáte, to ovlivňovat můžete. I o tom je numerologie. Nabízí šanci aktivněji tvořit život.

Na závěr jeden bonus pro vás. Věděli jste, že jméno Isis znamená trůn? Že vyjadřuje ženský princip vytvářet světlo? Že takzvané kravské rohy, s nimiž bývala bohyně Isis vyobrazována a jak ji známe, znázorňují Měsíc, Matku cyklů a zároveň odkazují na nutriční princip (výživa), a že zlatý disk mezi nimi uprostřed symbolizuje Slunce, zdroj života, světlo a vědění? Tudíž dokonalé vyjádření obou tvořivých sil – mužského a ženského principu v jednom? A že její jméno je obsaženo v názvu souhvězdí Sírius, takzvané psí hvězdě, nejdůležitější hvězdě starověkého Egypta? A dále, že jméno Isis je obsaženo ve jménu jejího božského (duchovního) dvojčete Osirise? Součtová hodnota jména Isis je 8, Osiris je 17 = 8. Byly to dvě rozdělené části jedné duše, přičemž složená 17 vyjadřuje nesmrtelnost.

Inšana