Letos se čtyřkou krok za krokem, a s nulou v zádech

vloženo: 4. 01. 2020

Charakteristiku letopočtu, do něhož jsme vstoupili, bych otevřela tentokrát netradičně konstatováním, že moudrost čísel je v jejich skrytých významech. Rok 2020 si takového náhledu vyžaduje. Někomu mohou připadat dvě dvacítky magické, což v jistém smyslu vskutku jsou, protože se jedná o opakování stejných čísel, tedy dvou dvojek a dvou nul. Magické je na číslech všechno, opakují-li se stejná, tím spíše, protože opakováním se zároveň zvyšuje účinnost jejich vibrací (energie). Což může být už méně magické z toho úhlu pohledu, že taková varianta nemusí přinášet výhradně pozitivní vibrace, ba ani jejich jejich lehce převažující vliv, jak to bývá obecně myšleno, když se mluví o magičnosti. Po celý rok 2020 budeme mít co dělat s opakujícími se vibracemi dvojek a nul, a to není zrovna něco, čemu by prvoplánově zamýšlený obsah slova magický vyhovoval.

Z loňské devatenáctky, jež nesla potenciál přejícné tvořivé síly ve spojení s dostatkem bojovnosti, aktivity a pohybu vedoucími k hlubšímu duchovnímu chápání dějů, událostí a vlivů, máme nyní před sebou vibrace naprosto odlišné. Krok po kroku si je nyní přiblížíme z pohledu obecného působení a dotkneme se i působení osobního. Mimochodem, krok za krokem jako metoda postupu je jedním z témat letošního roku.

První dvacítku, značící tisíciletí, nechám nyní stranou. Její vliv je dlouhodobý a popsala jsem jej zde už několikrát. V úvahu jej vezmu až za chvíli.

Koncová dvacítka jako složené číslo je na rozdíl od loňské 19 (Slunce, mužský aktivní princip) číslem patřícím k energii ženské, lunární, tedy energii pasivní, pojímající, proměnlivé, citlivé a empatické. Starověcí Chaldejci zobrazovali 20 jako Soud a interpretovali i zobrazovali ji zvláštním způsobem;  jako okřídleného anděla troubícího na trumpetu, zatímco pod ním dole povstávají z hrobu muž, žena a dítě s rukama sepjatýma v modlitbě. Tímto výjevem bylo naznačováno, že v určitém období života (osoby nebo jednotky, čím můžeme rozumět i větší početní celky lidí, tedy rodiny, státy, národy apod.) nastane mocné probuzení směřující k novému smyslu, novým plánům a ambicím, neboli výzvy k činu, a nyní pozor, ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu, tedy zaměřujícím se nikoliv k čistě osobním zájmům, nýbrž k zájmům participujícím, tedy spolupracujícím, účastným a podílejícími se. Je to tedy výzva směřovaná na MY, nikoliv na JÁ. To za prvé. Za druhé, nelze nevidět a pominout význam nuly za dvojkou. S nulou, patřící k planetě Pluto, je všechno ztížené a zkomplikované, už to nejde jako s loňskou 19 ráz na ráz, ale vyskytují se zdržení, překážky a komplikace. Dvacítka je vlastně ztížená dvojka. Takové působení vibrací nuly samozřejmě není samoúčelné. Vede k rozvíjení trpělivosti, k osvojování si postupu dle řádu (!) krok za krokem (žádné skoky) a ke kultivování víry ve vlastní schopnosti se transformovat, neboli dojít trvalé přeměny (ne krátkodobé a zpět se vracející pouhé dočasné změně). To je velice podstatné a veledůležité, protože z hlediska toho, že letopočet se týká všech na této planetě, bude také tak svojí vibrací působit. Dvacítka jako samostatné složené číslo je síla, jejíž tendence směřují k přeměně lidí na ´svaté´, po našem řečeno celistvé, jednotné My a představuje naplnění a dokonání. Zároveň se v posvátné dvacítce zrcadlí uzavření kruhu, kde konec se stává zároveň počátkem a obojí splývá v nicotu, jež v sobě skrývá veškerenstvo – na duchovní úrovni Jednotu.

V tomto rozsahu působení čísla 20 se budeme tedy celý rok pohybovat. Když bychom zvolili postup výpočtu k osudovému číslu, musíme vzít v úvahu obě dvě dvacítky, které, když sečteme, vydají číslo 40, číslo přípravy na buď vykoupení, nebo osvícení, lítosti a pokání. Proč to? Charakteristika se totiž vztahuje od pradávna ke čtyřiceti denní potopě světa, čtyřiceti dennímu putování Izraelských pouští, čtyřiceti dennímu půstu atp., tedy na události zátěžové, nesnadné. Čtyřicítka jako taková se nevztahuje k ničemu snadnému a veselému, naopak, značí ztráty, ztížený život i zdraví, zkrátka patří obecně k číslům s nebezpečným potenciálem včetně nečekaných, nenadálých událostí. Ve spojení 4 a 0 je obsažena dvojakost ´povahy´ čtyřky a jakési ´záškodnické, sabotující´ projevy nuly.

Když zjednodušíme 40 na pouhou čtyřku  součtem 4+0=4, a slovo zjednodušíme podtrhuji, protože nelze v numerologii vykládat odtrženě význam pouhé čtyřky a nulu ignorovat jako by neexistovala (ostatně, nula je nejmocnější číslo; zkuste si ji přidávat k jakémukoliv číslu a uvidíte sami, jak roste a mocní!), dostaneme tzv. čtyřkový rok.

Dobrá, budeme se teď chvíli zaobírat samostatně čtyřkou.  Prvně, jde o materiální číslo, značící fyzickou stránku života, materiální věci a konzervatismus stejně jako nekonvenčnost. Už zde vidíme protiklad. Čtyřka náleží k planetě Uran, planetě reprezentující rozvrácení, revoluce, nekonvenční působení a chování, individualismus, originalitu, vynalézavost a toleranci. K tomu všemu v sobě čtyřka ukrývá potenciální nezdar, zkázu a neštěstí, zároveň omezení, vymezenou sféru činností s malým vybočením z obvyklosti, tvrdou práci a dřinu i originální nápady, vynalézavost, nápady někdy až bizarní. To vše v jednom balení. Na jedné straně jakoby povaha zastávající změny v každé oblasti, jen ne v té ryze osobní, na druhé usedlost, brzdící vliv a bránění velkým činům. Čtyřka značí nepřetržitou dřinu lidstva. Její dvojakost je zřejmá, a jeli něco dvojakého, je to vždycky bez výjimky komplikované. Čtyřka má dobré vlastnosti. Lze dokonce říci, že všechny její špatné vlastnosti jsou zaviněny zanedbáním těch dobrých. Na osobní úrovni jedince – pokud je jeho život výrazně ovlivněn čtyřkou – lze říci, že je schopen ohromujícího a ohromného vývoje, ale dopouští se bohužel těžké chyby, když se neuváženě věnuje úkolům, v nichž nedojde uznání, když se neřídí řádem (který čtyřka symbolizuje), nepostupuje dle zákona postupu krok za krokem (pomalý, leč spolehlivý postup), ale řídí se jen svými bláznivými, byť neotřelými nápady, neuváženě se chová a lítá z extrému do extrému, ačkoliv by mu nejlépe udělalo usadit se a soustředěně pracovat na jedné věci. A tou je starat se hlavně o svůj vlastní vývoj. Tento příklad jsem uvedla z toho důvodu, aby byl vliv čtyřky opravdu dobře pochopen taktéž ve smyslu kolektivního působení, což se nás všech dotýká.

Avšak, a to je nutné říci, čtyřka nepůsobí na každého stejně, zejména se však její vliv velice úzce týká lidí ´čtyřkových´a lidí ´osmičkových´. Tato čísla zejména ve svých kombinacích jsou známa jako ´čísla osudu´, čísla karmy. Vždy jdou spolu ruku v ruce, tuto zákonitost jejich vzájemné afinity potvrzuje staletími prověřená praxe. Ve čtyřkovém roce tedy budou více vnímat vibrace čtyřky lidé čtyřky a lidé osmičky. Tato dvě čísla zasluhují delší samostatné pojednání, jež na toto místo nepatří. Přidržíme se proto obecnějšího pohledu na věc, protože čtyřka (plus nula) nás budou provázet celý rok. Tlačit budou na spolupráci a kolektivní sounáležitost ´ve jménu lidstva a pokroku´, s větším důrazem než jindy na probuzení duší ze ´zimního spánku´, ustupování a odsouvání materiálních záležitostí stranou (pomalu, ale jistě) a upřednostňování duševní převahy jako vyšší a trvalejší hodnoty. Až vyčpí a vyžijí se extrémy, jež jsou nutné k hledání vyváženějšího stavu a které právě nyní třeskutě bijí do očí, odrazí se v tom všem vývoji pokračující snaha životní filozofie tolerance, pochopení, přátelství a bratrství. Vím, zní to až idealisticky a stav světa tomu zatím neodpovídá, nicméně je to pomalý, trvalý vliv související se stoupající úrovní vědomí lidí. Ten se ovšem děje skrytě a tiše, zatímco ony extrémy jsou hlasité, ukřičené a drze se domáhající pozornosti. Dvě dvojky si na ´tom budou trvat´, nula na to ´bude tlačit´a zpomalovat ´tu káru lidského vývoje´, zastavovat, vracet (obracet, byť dočasně) její postup na začátek, pokud se bude jevit, že by se ´dvoukolák´rozjížděl příliš rychle a hrozilo by, že se někde vyklopí. I to však může nastat, a opět to bude účelové zdržení.

Význam čísla čtyři se kromě již zmíněných ´dětí osudu čtyřky a osmičky´bude na individuální úrovni různě projevovat také v závislosti na jednotlivých slunečních znameních. Jenom krátký příklad pro lepší představu; u Vodnářů vibrace čtyřky zesiluje jejich osobnostní rysy, u Lvů někdy odporuje motivaci jejich osobnosti, avšak s trochou snahy lze energii čtyřky u Lvů využít k vyvážení jejich povahy. Energie čtyřky je naopak v ostrém kontrastu se základními instinkty slunečních znamení Štír, Býk, Rak, Panna, Kozoroh, Ryby, zatímco u Blíženců, Vah, Skopců a Střelců vibrace čtyřky harmonizuje s charakterem a osobnostním modelem těchto zrozenců.

Stále však platí, a na to nezapomínejte, že čtyřka se mysticky zjevuje všude, kde je osmička, a logicky i obráceně a že násobí- li se jejich vibrace, to znamená,když se opakují stejné vibrace, například k sobě tíhnout lidé s těmito čísly a přitahují se jako magnet, včetně čísel domů, telefonních čísel a jiných shod, je nutné být ve střehu vždy a za všech okolností. Obezřetnost se vyplatí.

Vzhledem k tomu, že letošní rok se nese ve vibraci čísla čtyři, a vezme-li se v úvahu, že žijeme v období Vodnáře (planeta Uran), kde čtyřka zesiluje osobnostní rysy tohoto slunečního znamení, lze očekávat, že se také budou projektovat uranovské revoluční a pokrokářské tendence, mezi něž lze počítat také neotřelé, nekonvenční tahy ´na branku´, byť by to obnášelo borcení starých řádů a rušení zaběhnutých systémů věcí a ustanovení nových struktur. Uranovské (čtyřkové) působení také znamená mohutnou mentální energii, prostor k uplatnění nových výtvorů tím, že ty staré ničí a tím jim uvolňuje místo. Může to přinést i otřesy na osobní i společenské platformě. Ale ruku na srdce, kolikrát nás jen otřes jako krajní prostředek dovede k procitnutí a probuzení, viďte. Když se loučíme se starým, máme obvykle trochu strach a nové věci očekáváme s rozechvěním, co asi přinesou.

Mottem pro tento rok by mohl být výrok, či jakési ponaučení ve znění: chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. To je přesně ve vodnářském stylu.

Inšana