Přichází „jeho veličenstvo princ nebe“

vloženo: 14. 12. 2018

Zakrátko se přehoupne letošní rok do nového, zamáváme mu, někteří možná i poděkují za to, co přinesl, co dal i vzal (řečeno s Betty McDonaldovou) – protože i naše ztráty mají pro nás hluboký esoterický význam, a náruč otevře rok se složeným číslem 19, jež je nositelem sluneční energie.

Když se ještě je na okamžik ohlédneme za těmi už téměř uplynulými 365 dny, nemůžeme nevidět, co všechno se všude po světě dělo a do jaké míry to odpovídalo vibracím roku 2018. Řekla bych, že velmi. Především nejvíc bylo patrné demaskování – v ještě větší míře než v letech předchozích = toto téma zůstává a ještě bude přetrvávat (je to nezbytné), akorát se jeho hrot znatelně provrtává čím dál hlouběji. Viděli jsme mnohé případy, hlavně v mezinárodním dění, kdy padaly směšné maškarní masky a věci se zjevovaly v pravém světle. To na jedné straně. Na druhé se vyvalovaly kaly ze dna, kdy samozvaní moci vládci už bezostyšně odhalovali své v mnohém nepochybně zvrácené záměry s lidstvem. Nu a k tomu podle fyzikálních zákonů vyvolávalo toto reakci, neboť každá akce vyvolává reakci, a děly se věci. Jak už jsem psala loni, nůžky mezi materiální stránkou světa (moc, peníze a touha ovládat za každou cenu) a mezi duchovní podstatou lidí (potažmo světa) – jichž se probouzí stále více, se také rozvírají čím dál více. A ještě to zdaleka nekončí, stále jde teprve o rozehrávání.

Zůstanu ještě chvíli při pohledu na mezinárodní události. Mocenské hry bily do očí, české luhy a háje nevyjímaje. Vytvořila se atmosféra, že struna byla napjatá k prasknutí, že stačí málo, aby se svět potřetí ocitl v otevřeném válečném konfliktu. Jeden čas se tyto energie tak silně zhmotňovaly, že byly málem uchopitelné. V protikladu k tomu citelně vzrůstala a roste jiná síla – píši záměrně síla, protože se nejedná o bojechtivou a vládychtivou energii, nýbrž o duchovní energii lidí. Lidé už vidí, co je ve hře a o co se hraje. Vlastně o koho se hraje. O nás samé. O naše životy, o jejich kvalitu, často to hraničí se samou existencí. Stačí se dívat. Ač nás –  nerozpakuji se říci –  síly temnoty chtějí „utančit do bez vědomí“, abychom zapomněli, kdo jsme a kým jsme, nebo nejlépe pro ně, abychom si na to vůbec nerozpomněli, vidím to nadějně: neprojde jim to a neprochází lehce. Lidstvo se pozvedá ve svém procitnutí a vědomí a nejeví jednoznačné tendence nechat na sebe hodit sítě. Jistě, není vyhráno, ještě ne. Zraněná kobyla kope kolem sebe, ale je to hysterické kopání z blížícího se konce: Dělá při tom chyby a odhaluje se, tedy, jak už jsem zmínila, demaskuje se. Mnohem jasněji vidíme, s kým máme co do činění.

Je potřebné tyhle proudy vidět a nestrkat před nimi alibisticky hlavu do písku, protože z těch vysokých pater zasahují do těch pod sebou, tedy až k základním jednotkám, totiž k nám, k jednotlivcům. Evoluce je rozjetý vlak a není síla, která by ho zastavila. A protože energie neproudí nikdy jen jedním směrem, totéž platí obráceně. Tím, jak sílí jedinci, tím více působí a ovlivňují patra nad sebou. Jistě mnozí z vás prožívali své osobní energetické transformace, k nimž impuls přišel s nějakou zásadní změnou ve vašem životě. To je dobře, protože jedině nějakou působivou událostí se vědomí může transformovat, věci se pak hýbají dopředu a my se posouváme, rosteme, stáváme se vědomějšími a bdělejšími a stoupáme po spirále vývoje.

Tento trend bude pokračovat, musí pokračovat. Prožíváme přechod do tzv. pátého světa, do vyšší dimenze. Tyhle kosmické evoluční síly „vědí“, co dělají. Spolu s pátou dimenzí se velmi aktivuje pátá čakra, jejíž hlavní „náplní práce“ je komunikace, důraz na ni. Jedině zdatná, plodná a konstruktivní komunikace má větší moc než zbraně a také nesrovnatelně lepší výsledky. Příklady si jistě dosadíte sami.

A nyní se podívejme, co tedy o nadcházejícím roku „soudí“ čísla, co od něj můžeme čekat, jak chápat jeho energetické téma a úkoly pro nás s tím spojené.

Protože každé číslo ovlivňuje jiné číslo, podívejme se nejprve na výklad celého posledního dvojčíslí, tedy devatenáctky, která v sobě ukrývá další složené číslo 10.

Tento „princ nebes“ je sám o sobě jednou z nejpříznivějších vibrací. Symbolem 19 je Slunce a „princ nebe“ se mu „podomácku“ říká proto, že naznačuje vítězství nad dočasnými protivenstvími, jako je zklamání, neúspěch apod. Pokud jde o skryté mocné číslo 10, zachovává si energii své veškeré moci, s výjimkou nebezpečí zneužití, která je jinak desítce vlastní. S devatenáctou se to má jako s velmi silnou lampou (Slunce), jejímuž světelnému kuželu neunikne žádný temný kout, žádná škvíra, v níž by se mohli ukrývat třeba nebezpeční škorpioni. Znamená to, že nám prosvítí i ty prostory v našich životech, kam jsme ještě i po předchozích smýčeních nedosáhli či nedohlédli. Vnese do nich světlo, aby temnota – skryté věci – vystoupily do světla, mohly být rozpoznány a „zneškodněny“. Týká se to nás všech individuálně, také ovšem na úrovni oněch zmíněných vyšších pater věžáků. Toto číslo slibuje naplnění, štěstí, úspěch v podnikání všeho druhu, samozřejmě legálního a čestného. Je přejícné, na rozdíl od předchozí 18. Jeho vliv „umí“ výrazně umést cestu a zmírnit negativní vibrace.

Samozřejmě tím není dáno, natož zaručeno, že všechno půjde jako po másle. Jelikož však 19 v sobě nese aktivitu a hodně tvořivé (!) energie, půjde to zčerstva, ráz na ráz, žádné otálení a přešlapování na místě. Bude po nás vyžadovat aktivitu, budeme trénovat a posilovat sebedůvěru, což je jeden ze základních pilířů osobnosti. Nula skrytá v čísle 10 bude „tlačit“ na uplatnění našich vnitřních darů = našich potenciálních zdrojů. Ty jsou skrytým pramenem v našich hlubinách a jsou připraveny vytrysknout hojným proudem. Nezapomínejme, že tyto zdroje zvyšují energii ostatních čísel – uvidíme, jaké vlastnosti jsme rozvinuli či znásobili, nebo ještě ne zcela rozvinuli. Těmito vlastnostmi jsou síla, citlivost, intuice a výmluvnost.

Jak sami vidíte, 19 je něco zcela jiného, než 18, ačkoliv, jak už jsem napsala, ústředí témata této doby zůstávají. Jedním z nich je také v souvislosti s úklidem v nás samých jeho pokračující trend. Musí zmizet všechno, co nás zpomaluje, zatěžuje, co nám ubližuje a nevyhovuje už naší potřebě. Vlak, kterým jedeme, budou nadále někteří cestující opouštět v různých stanicích, jiní budou přistupovat.

Buďme na to připraveni uvědoměním si, že každý z těch vystoupivších už splnil svoji úlohu a přestoupí si na jiný vlak s jinými cestujícími. My pojedeme dál tím svým a noví pasažéři se s námi povezou opět různě dlouhou trasu (dobu) – dvě stanice, pět stanic, jak bude potřeba.

Nyní se podíváme na celkový součet letopočtu, který nám dává složené č. 12. Loni (2018) jím byla 11. K té jako k mistrovskému číslu bych nyní jen dodala krátkou poznámku. Odstraňování polarity v našem světě bude pokračovat. I nadále se budou projevovat neobvyklosti, například ve formách projevů protestů, odporu, mohou se ukázat až prvky anarchie. Také její zdvojený potenciální vliv inspirace potrvá zhruba do února. U výměny energií to totiž nechodí, jako když luskneme prsty. Energie či vibrace mají svůj rozběh, nárůst, vrchol a klesání, jež se podobá dlouhé vlečce. Chci tím říci, že vibrace proměny se neděje ze dne na den. Tak a zpátky k číslu 12.

Zůstává vibrace jedničky, dvojka k tomu a máme dokonalé číslo 3. Zde se nám symbolizuje několik věcí, které se budou hlásit o slovo.

Jednička zachovává tvořivost Slunce, jedinečnost, i mužskost, horko a ducha. Dvojka (Luna) jako ženské číslo symbolizuje zrcadlení, citlivost, intuici a trojka spojuje všechny a patří ke šťastné planetě Jupiter. Trojka je dokonalé číslo, symbolizuje rovnostranný trojúhelník, základní princip (stavební kámen) vesmíru. Považuje se za „pravé“ číslo naplnění. Hezké, viďte. Jenomže každá mince má dvě strany a není kouře bez ohně. Tak i tohle „dokonalé“ číslíčko má své skryté poselství. Nabádá nás k opatrnosti, abychom nepodléhali plánům nebo intrikám ostatních. Jakoby říkalo: buďte ve střehu v každé situaci, dávejte si pozor na licoměrnost těch, kteří by vás mohli využívat k dosažení svých vlastních, mnohdy neférových cílů. Zkoumejte motivaci, pokud vám někdo začne mazat med kolem pusy. A zase se to týká našich soukromých životů stejně jako společenských, i těch, kteří z titulu svého postavení řídí a vládnou státům (tedy lidem). Měli by hlavně řídit a sloužit (lidem), jenomže ve velké míře spíše vládnou, chovají se licoměrně, aby bylo dobře hlavně pro ně. Čili také tento vliv se bude vyostřovat a zároveň otevírat výzvy a šance, jak s ním naložit. Předloží nám přímo hamletovskou otázku, jestli být, nebo nebýt obětí, jestli položit hlavu na špalek, nebo ji hrdě zvednout. Ne nadarmo se v čísle 12 jednička považuje za učitele, dvojka za pokorně klečícího studenta. V té souvislosti se dá říci, že 12 tedy symbolizuje vzdělávací proces na všech úrovních. I na to buďme připraveni. Kdo je připraven, nebývá zaskočen.

Stejně jako loňská 11, tak i letošní (2019) 12 patří podle moudrosti indiánských šamanů do šíře vyšších kosmických bytostí. Podle jejich filozofie je to tak: spojí-li se naše vyšší Já (1) se silou země (2), otevře se síla posvátné dvanáctky, oné vyšší bytosti, která stojí po boku posvátné dvojky a působí skrze ni. Je to duch všech Zemí.

Podala jsem obecný náhled na působení energií roku 2019. Samozřejmě každý z nás konkrétně si nese své individuální výzvy a úkoly svého života s ohledem na svá osobností čísla, na něž však obecné vlivy energií roku dopadnou taktéž – ve větší či menší míře, jak dáno cestou a rychlostí po ní každého z nás.

Co říci závěrem? Čím více necháme věci volně plynout, čím méně je budeme znásilňovat, tím bude lépe pro nás. Nechme se vést, nechme se inspirovat, avšak nebojujme ve smyslu chtít obrátit proud řeky, jen aby bylo po našem. Protože když bojujeme, stále přicházejí soupeři. Buďme raději intuitivně v souladu s energiemi nadcházejícího roku co nejvíce a využijme možností, které nám přinese.

Inšana