Nastupující rok 2018 – jaké síly převládnou?

vloženo: 22. 12. 2017

Ještě několik dní zbývá a budeme vítat nový rok 2018. Jistě nás opět nejspíš bude zajímat, jaký bude. Mnozí se možná navíc zeptají, co jim přinese do osobního života, jakým změnám budou muset čelit, případně čeho se budou muset zříci, aby něco jiného získali. Lidé jako živočišný druh velmi neradi na svých životech něco mění, změn se obávají ze strachu, že přinesou cosi neznámého, a vůbec jsou spíš vedeni tendencí zachovávat vše při starém, známém, zaběhnutém, byť nevyhovujícím. Jenomže takto to nefunguje. Život přináší změny, právě v nich je ukrytý tep života. Je zbytečné se stavět na zadní. Vesmírné síly jsou stále v pohybu a nelze je zastavit.

Loňským rokem (2017) nás provázela Mágova hvězda, která velela k nastolení řádu, kázně a zodpovědnosti za činy a rozhodování, za postoje každého z nás jednotlivě i celku, kde platí nepsaná zákonitost, že jestliže záleží na něčem (dílčím), pak záleží na všem (celku). Nebýt jednotlivých kapek vody, nebyly by řeky, moře, oceány. Spoluúčastným číslem byla 10, která nám ve své moci dávala na vybranou mezi silami tvořivými a silami ničení. Tyto tendence byly patrné snad na každém kroku: lidstvo stojí na křižovatce rozhodnutí, kterou z těch sil zvolí, neboli jinak řečeno, kterého vlka bude krmit. Jestli toho dobrého, nebo zlého. Mezi jedním a druhým pojetím zůstávají hodně rozevřené nůžky.

V roce nastupující vlády čísla 18 zamíří tendence volby ještě mnohem hlouběji do podstaty věcí stejně jako do naší podstaty, až k samotné duši, jejíž temnou stránku 18 symbolizuje. Když píši temnou, míním skryté motivy, instinkty, poblouzněnost, iluze, faleš, něco, co nevíme, co neproniká k našemu bdělému Já, našemu Vědomí, co je však nutné odhalit a vynést do Vědomí. Patří sem i hluboké city a inspirace, jež někde v tom skrytém šeru dřímají a vyčkávají, až sebereme odvahu se pro ně do těch hlubin vydat. Protože je osmička přítomna stejně, jako tomu bylo v roce 2017, zůstávají spolu s ní i její témata: odpovědnost, moc, peníze i její karmické zatížení a nabádání před negativním zneužitím moci a postavení.

Z pohledu numerologie značí složené číslo osmnáct konflikt mezi duchovní a materiální stránkou čehokoliv. Od člověka jako jednotlivce po lidi jako celek, dalo by se zkráceně říci, že jde o číslo vnitřních sporů. V 18 je totiž skrytý boj mezi silami materialismu, jenž se ´snaží ´ze všech svých sil přeprat, zničit, pokořit duchovní pól povahy. Toto číslo je spojeno se společenskými zvraty, revolucemi, s trpkými spory v rodině a válkami, naznačuje získávání peněz či pozic (moci) podvratnými taktikami, zradami, a využívání konfliktu a válek k obohacování a získáváním moci.

Je jediný prostředek, jak tyto vcelku neblahé vibrace zmírnit, a to jsou prostředky ryze duchovní, jako je například odpuštění oproti mstě, zradě či nenávisti, prostě vědomá práce při zdolávání různých nečestností, zostuzení, krutosti tím, že, jednoduše řečeno, nebudeme oplácet stejné stejným, nenecháme se vtahovat do her na dálku smrdících (i smrtících) negací, agresí, podlostí, nenecháme si vnutit vůli, že ve jménu peněz a mamonu lze získat a mít všechno. Místo toho se zaštítíme duchovními postoji, které jsou ze své podstaty mnohem silnější a mocnější, což nám následně pomůže vibraci 18 přiklonit na svou stranu tak, aby sloužila coby zdroj inspirace. Obrovský úkol, obrovská výzva!

Počítejme s tím, že jak na osobních úrovních našich životů, tak i na kolektivních úrovních nás nejrůznější situace povedou k novým zkušenostem především ve vztazích, k velikému a hloubkovému čištění vtahů a hledání nových, perspektivnějších styčných bodů skrze duchovní poznání nás samých. Poznej sám sebe, abys mohl pochopit a poznat druhé. Místo boje diplomacie, čestnost a dobrá vůle. Méně planých, jalových, bezobsažných slov, více činů. Zatímco osmnáctka patří k citlivé a intuitivní Luně, tedy k duši, součtová devítka (1+8) náleží k planetě Mars. Mars je válečník s neutuchající potencí bojovat. Jenomže taková podoba boje jemnohmotné duši nevyhovuje. Duchovní síla lidstva vzrůstá, ale stále ještě stojí na dost vratkých nohách batolete. Čeká nás pěkně náročný rok, v němž každý z nás sehraje určitou svoji úlohu na jevišti divadla, kde kulisou bude jakési rozhodující vyvrcholení střetu těchto protikladných sil. Mohli bychom je nazvat síly světla a temnoty, dobra a zla.

O moci složeného číslo 18 si uděláme ještě konkrétnější představu, když uvážíme, že výklad pro zrozence v 18. dni kteréhokoliv měsíce hovoří o tom, že toto číslo si lidé vybrali na úrovni Vyššího Já (duše) jako kanál svého zrození pro nejtěžší zkoušku kvality duše.  

Když se podíváme na význam čísla 18 v pojetí indiánských šamanů, uvidíme velice zajímavý následující obraz, který vůbec není v ostrém protikladu s výše zmíněným numerologickým výkladem: Spojením základní tvořivé síly Univerza, našeho vyššího Já (1 – Slunce) se silou posvátné osmičky, značící sílu koloběhů, dostaneme tak zvaného Ducha Velkých zákonů, v němž působí jako kosmické bytosti strážci a písaři osudu, mistři karmy. Šamani je vzývají při každé léčebné seanci, aby se zjistilo, má-li nemoc něco společného s dřívějším životem, je-li karmicky podmíněná. Obecně jde o to, aby šaman získal od této vyšší instance souhlas s léčením. V křesťanské věrouce se tyto síly nazývají archandělé.

Z obou charakteristik je patrné, s jakým číslem máme co do činění. Čeká nás zkouška: Ztratíme se v začarovaném lese? Necháme se zaplést do osidel sil temnoty? Nezaskočí nás spojenci temna sídlící v našem nitru (například strach)? Ztroskotáme s 18 na pustém a nebezpečném území, anebo vykročíme na cestu k nebeskému Jeruzalému, který je na dosah ruky? Válečný řev bojového Marsu se může změnit v jednotný silný hlas vědomě sílícího lidstva. Doufám v to.

K tomu všemu bude znatelně sekundovat, a nikoliv staticky, další silové číslo, a to mistrovská 11, jež vychází z příčného součtu celého letopočtu 2018. Jedenáctka vlastně symbolizuje několik věcí: Dvě Slunce,  neboli duchovní sílu všech Sluncí, jejich obrovitý tvořivý potenciál (ale ne to, co se s ním udělá) a energetickou potenci značného rozsahu a dosahu, něco jako svítící záři, zvýšenou oktávu Světla. Stejně tak to mohou být dva meče, které mohou sloužit k rozetnutí okovů, useknutí hlav příšerné hydře, čili osvobození, uvolnění, anebo naopak, poslouží k urputnému boji na poli zrady, skrytých zkoušek a rozporů mezi dvěma protikladnými situacemi (postoji, zeměmi, názory, náboženstvím apod.). V každém případě 11 symbolizuje nesoulad zájmů, a aby toho nebylo málo, k tomu ještě nutnost zasáhnout a bojovat proti působení třetí, skryté síle. V měřítku jednotlivce to znamená třeba nějakou klamavou představu rozkolu uvnitř jeho samého, nebo rušivou sílu přicházející zvenčí, dosud nepoznanou. V měřítku lidstva nese symboliku boje proti skrytým vládám, vnucování násilnických myšlenek, nepoznaným loutkovodičům, kteří tahají za nitky prostřednictvím svých služebníků, kteří se dali najmout do služeb temných, egoistických sil. Jasné, viďte. Připomíná to upsání duše pekelným silám, jak to známe například z pověsti o dr. Faustovi. Ovšem zároveň také víme, jak dopadl. A mají-li pověsti k něčemu sloužit, pak k poučení se z nich. Když už v poučení se z historie tak kulháme.

Takže co plyne jako rozuzlení z povahy čísla 11? Že je nutné odhalit onu rozdělující sílu a udělat kroky – pokus – o nalezení kompromisu – méně plytkých slov, více činů, diplomacie (viz výše ve spolupráci s duchovní stránkou 18). Dvě touhy, dvě síly stojící proti sobě se musí s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá z nich má hodnotu. Současným slovníkem řečeno, každá z jedniček si musí zachovat svoji vlastní identitu, samostatnost, suverenitu a jedinečný potenciál – můžeme implikovat na jednotlivé státy. Přesto se mohou spojit (ve dvojku) a tvořivý potenciál zaměřit do služeb lidí (dvojka značí potenciál Ty a Já, neboli My).

Jedenáctka tedy v sobě nese nadějný potenciál síly inspirující všechny lidi, nikoliv už pouze jednotlivce. Přitom ovšem není automaticky vyloučeno, že se dva meče nebudou muset zkřížit, zařinčet v boji, poměřit síly pro konečné vítězství jedné či druhé z odporujících si sil. Jaká z těch sil převládne záleží na tom, kterého z vlků budeme krmit. Je to i zodpovědností každého z nás.

Inšana