Rozbory osobnosti

V číslech je magie života. Otevírají dveře do jiné dimenze. Jak na vás působí toto prohlášení? Myslíte si, že by na tom mohlo něco být, anebo vám to připadá přitažené za vlasy? Což to zkusit takhle: Co myslíte, že je datum narození? Souhra náhodně uspořádaných čísel, anebo má nějakou vypovídající hodnotu? Co je jméno a příjmení? Že by nějaký specifický kód pro život? Jaký? Proč je někdo spokojený se svým jménem, a jiný si ho přeje změnit, protože se s ním nikdy neztotožnil? Proč někomu vadí jeho příjmení a chce se vrátit například k příjemní po babičce? Proč si některé ženy po rozvodu manželství nechtějí dále ponechat vyvdavné příjmení, a přejí se vrátit ke svému dívčímu? Proč někteří lidé tvrdí, že se jim na dané adrese nic nedaří, a nevědí, proč? Jak je možné, že v rodině se vyskytují v různých kombinačních seskupeních stále stejná čísla? Slyšeli jste někdy úsloví: Jméno je osud? Nomen omen?

To je otázek, viďte. A teď si zkuste představit, že na ně existují odpovědi. Neláká vás ta představa? Mne kdysi k numerologii přivedlo právě tohle tušené tajemství, když jsem si povšimla, že se kolem stále houfují sedmičky a osmičky. Chtěla jsem vědět, proč tomu tak je? A když jsem to zjistila, přišly další otázky, další proč a tak dále, dokud jsem se do numerologie neponořila až po uši.

Čísla hrají v našich životech mnohem větší roli, než jsme vůbec ochotni si připustit. Když se na to podíváme z odlehčeného úhlu pohledu, můžeme říci, že každý z nás je „nějaké číslo“. Tato moudrost se  zachovala v lidových rčeních, přirovnáních a také bájích a pohádkách. Přece se říká: „Ty jsi ale číslo!“, nebo „Jsi jednička!“, naproti tomu můžeme zaslechnout nelichotivé hodnocení o někom, že je naprostá nula.

Zabývám rozborem čísel a sestavuji z něj komplexní numerologickou konstelaci člověka. Osobnostní profil vyhotovím písemně. Aby se k němu mohl člověk vracet, vytisknu jej a při osobní konzultaci vše v něm obsažené vysvětlím a zodpovím případné otázky. Klient tím dostane do ruky pohled na své individuální osobnostní kvality a dary, dané mu do vínku, dosud nevyužívaný nebo neobjevený potenciál i úkoly, které ho na jeho specifické cestě životem čekají. Je to vlastně takový návod, jak se sebou zacházet. Nebo už nezacházet.

Rozbor osobnosti je seriózní výsledek práce numerologa. Možná bych to ani nemusela zmiňovat, protože se to rozumí samo sebou, nicméně přesto se zmíním, aby to bylo jasně řečeno černé na bílém. V každém případě se vždy při mojí práci jedná o velmi osobní a diskrétní přístup. Vše, co je mezi mnou a klientem řečeno, taky jen mezi námi dvěma zůstává. Z mé strany terapeuta je to zásada číslo jedna a věc profesní cti a etiky, která je pro mne závazná a neporušitelná.  Sdělené údaje slouží výhradně jen po dobu nutnou k mojí práci. Nevedu si o svých klientech žádné informace ani je neukládám do jakékoliv databáze. V okamžiku, kdy je rozbor hotový a klient si jej převezme, pro mne celá věc končí a informace jsou zlikvidovány.

Vykládám také z mystického balíčku Hvězdných karet. Věřte, že vaše momentální naladění neomylně vede  ruku ke kartě a radě, kterou potřebujete slyšet. Výklad Hvězdných karet, kde každé číslo má svou zvláštní moc a vibruje s energií konkrétní planety, pomůže pochopit výzvy života i jeho dary. Dědictví staré moudrosti v číslech obsažené je užitečným pomocníkem při kormidlování lodi života.

Často dostávám otázku, co mě k numerologii přivedlo. Z výše uvedených řádek vyplývá, že si ona našla mně. Doslova jsem zakopávala o stále stejná čísla, rojila se a shlukovala v mé blízkosti tak dlouho, dokud mi nedošlo, že nejde o náhodu, že mi tím chtějí něco říct. Když  jsem konečně pochopila, stala se numerologie mým velkým koníčkem a strhujícím objevitelským dobrodružstvím vedoucím po skrytých stezkách a zapomenutých ostrovech. Čísla mi ukázala směr. Objevila jsem moudrost v jejich významech, jejich provázanost s písmeny. Stala se z toho láska na celý život, která trvá už hodně let.

Každý člověk je neopakovatelná bytost s vlastními číselnými souřadnicemi, jimiž je datum narození a jméno. Jsou to naše „hrací karty“, s nimiž přicházíme hrát svůj život a plnit v něm úkoly a poslání. Jména, názvy, čísla domů, pokojů, adresy,- všechno má svůj význam. Čísla i písmena jsou nositeli určitých energií. Umožňují nahlédnout do životních situací, poznat silné i stinné stránky naší osobnosti i osobností našich blízkých. Pomohou nám objasnit, co je za oponou běžného vidění a vnímání a kde vás bota tlačí.

Čísla životaFotografie1896Vizitky numerologie