Slova a čísla jsou klíčem k tajemství

vloženo: 3. 05. 2020

Asi jako leckdo z vás, využila jsem nucené přestávky v práci k úklidu všeho možného, včetně uspořádání věcí ve svém archivu, jeho zjednodušení a přehlednosti. A ejhle, mezi svými poklady jsem našla výpisky a výstřižky o geniálním architektovi italsko – českého původu Janu Blažeji Santinim-Aichlovi. Ne že bych o nich nevěděla, ale běžně je do ruky neberu, i když musím říci, že Santini je z pohledu numeroložky můj favorit. A taky proto, že mám ráda tajemno, které inspiruje k přemýšlení a hledání i takzvaně mezioborových souvislostí. Jsem proto zajedno s vyjádřením, že skrytá věc je mnohdy víc než křičená pravda. To není moje myšlenka, tu jsem si vypůjčila.

Zkrátka v tu chvíli jsem pocítila, že je to báječná příhra k napsání článku na téma tajemství čísel, neboť právě Jan Blažej Santini s nimi měl při realizaci zakázek hodně co do činění. Ne nadarmo jsou jeho činnost a výsledky práce stále středem neutuchající pozornosti a zájmu jak odborníků, tak i laické veřejnosti. Všechny láká ´skryté tajemství´vetknuté do kamene. Pozoruhodný charakter vnějších tvarů objektů i zvláštnosti využití vnitřních prostorů stejně jako odvážná technická řešení jsou tak charakteristická pro Santiniho klášterní komplexy, chrámy, kaple, kostely, malé i velké palácové stavby, na nichž se svérázným způsobem tento velikán barokně gotických staveb a přestaveb podepsal.

Ve všech Santiniho stavbách jsou skryté taje, jakoby psané jeho vlastním jazykem, o němž tak poutavě píše Miloš Urban v knížce Santiniho jazyk. Ví se, že geniální umělec Santini uplatňoval svoje hluboké znalosti matematiky, geometrie, numerologie, užíval znalosti židovské kabaly, křesťanskou mystiku a do všeho vetkl silné smyslové i duchovní naplnění prožitků.

Mezi všemi jeho stavbami – všechny by stály za samostatnou zmínku – leč je jich tolik, že jako s příkladem si nyní vystačíme s jedinou, patrně tou nejznámější stavbou vrcholné barokní gotiky; poutním kostelem Zelená Hora nedaleko Žďáru nad Sázavou.

Veřejně přístupné prameny informací popisují konstrukci kostela takto: vychází z geometrie kruhu, přičemž mnohonásobně opakuje číslo pět jako odkaz na pět hvězd Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily nad tělem mrtvého světce. Santini používal určitých číslic, majících ikonografický význam. V jeho stavbách se objevují čísla tři, pět, šest, sedm, dvanáct apod. Na zelené Hoře dominuje pětka a vedle ní ještě trojka, která je bezesporu odkazem na svatou boží trojici- otce, syna, Ducha svatého, jinak řečeno představuje trojjedinost člověka – tělo, duši a ducha. Trojka má mezi čísly zásadní význam, představuje univerzální vesmírný (kosmický kód), neboli princip (základní kámen) všeho stvoření. Tři body lze spojit do rovnostranného trojúhelníku, tři body, kolem nichž lze opsat tři soustředné kružnice a „uzavřít“ je rovněž trojúhelníkem.

Dále máme na Zelené Hoře co dělat se šestkou, ta zase nejspíš odkazuje k mariánskému kultu (Panně Marii). Patrně o tom netřeba pochybovat, neboť číslo 6 náleží k planetě Venuši. Co může zřetelněji vystihovat ženský princip.

V popisu poutního kostela se také dozvíme, že je postaven na půdorysu pěticípé hvězdy. Po jeho obvodu se střídá pět hrotitých kaplí s trojúhelníkovým půdorysem a pět kaplí oválných. V interiéru kostela je kolem hlavního oltáře umístěno pět andělů. Tři z nich nesou kouli (nebeskou klenbu) ozdobenou opět pěti hvězdami! Kolem kostela je vybudován na půdorysu složeném z deseti úseků kružnic prstenec ambitů (krytých ochozů) a ten je pročleněn pěti pětiúhelnými kaplemi a pěti branami! Magická symbolika čísla pět je provokující. Její výskyt na jedné jediné stavbě lze nahlížet – mimo již řečené, i jinak. Podívejme se, jak by to také šlo.

Pětka je v numerologii číslem komunikace a přirozené inteligence. Pětka náleží k planetě Merkur (poslovi zpráv!). Kostel je zasvěcen – je zde vzdáván hold – sv. Janu Nepomuckému, jehož nařídil (podle pověsti ) král Václav IV. mučit, aby Jan Nepomucký prozradil zpovědní tajemství královny Žofie, jejímž byl Nepomucký zpovědníkem. Jestli král Václav IV. snad na tento vztah žárlil či se domníval, že královna Žofie na něho svěřuje ve zpovědnici nepěkné věci, či jakou jinou pohnutkou byl veden k rozkazu mučení Nepomuckého, se už asi nedozvíme. Jisté je, že Nepomucký mučen byl, byl mu vyříznut jazyk (!) a poté shozen do Vltavy. Zpovědní tajemství neprozradil. Udržel JAZYK ZA ZUBY. Ten byl (údajně) později mezi jeho ostatky nalezen zcela neporušený!

Nás však zajímá, jak to všechno souvisí. Bez jazyku bychom nemohli komunikovat! Mohli bychom tedy říci, že jazyk jak v pravém, tak v přeneseném významu je pro komunikaci nezbytný. Komunikaci v numerologii symbolizuje číslo pět. V kostele tedy můžeme spatřovat hold mlčenlivosti slibu zpovědníka. Stejně jako na jiných stavbách použil Santini k budování prostoru světla. Vycházel přitom z barokní interpretace světla jako symbolu boží přítomnosti. Světla jako komunikace s bohem?! Je i v tomto jinotajném aspektu poukaz na jakousi vyšší sílu (univerzální), v níž Santini věřil (bezesporu) a věděl?

Máme po ruce ještě další číselnou nepřehlédnutelnou zajímavůstku. Jan Blažej Santini se narodil 3. 2. 1677, tedy ve slunečním znamení Vodnáře. A vskutku, byl to veliký vizionář s ohromující představivostí, viděl daleko a vysoko. Píše se o něm, že překročil horizont své doby! Den a měsíc jeho data narození nám dají číslo pět! Svojí vnitřní karmou tedy vibračně tíhl k energii pětky (!), která dále vyjadřuje symboliku pohybu, všestrannost a vyjadřování (jehož formy mohou být, kromě psaní a mluvení různé, například řeč  – jazyk skrytá(ý) v kameni…Je to vpravdě  fascinující!

Součtem letopočtu Santiniho narození dojdeme k číslu 21, následným součtem dostaneme číslo 3. Jedenadvacítka je Korunou mágů, v jiném systému Svět. Bez ohledu na systémy představuje 21 úspěchy v materiální i spirituální oblasti, je symbolem dosažení cíle, celku a sjednocení s Božím Duchem, se Stvořitelem. Vystihuje jakousi syntézu úspěšného životního působení.

Trojka pak symbolizuje toto sjednocení – jak už jsem uvedla výše, všech složek jednoty (chcete-li trojjediného boha). I člověk je nositelem této trojjedinosti, úplnonsti. Máme tělo, duši i ducha. Jan Blažej Santini svůj veliký dar talentu a na „tělo mu ušitý“ vesmírný kód narození promítl do světa ve svých dílech rukopisem – vyjádřením (!) ryze osobitým a proto ojedinělým!

Santini měl obrovský potenciál architektonické a tvůrčí potence. Od začátku svého působení pracoval pro významné klienty a byl u zákazníků velmi uznávaný, vážený a obdivovaný.

Není divu. Zanechal po sobě dílo nemající v Evropě obdoby. A spousty šifer, které ještě čekají na své vyluštění, rozuměj poselství. Slova a čísla jsou klíčem k tajemství. Tahle věta naprosto vystihuje Santiniho díla.

InšanaWarning: Undefined variable $content in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 43

Warning: Undefined variable $post_ID in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 43

Warning: Undefined variable $args in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 44