Regresní terapie

Jde o způsob vypořádání se se starými zraněními. Všechno má svoji příčinu a následek. Z toho, jakou kvalitu má náš dnešní život, co prožíváme, jaké situace se nám dějí, jak je řešíme, s kým a jaké prožíváme vztahy, lze vysledovat nejen následky svých rozhodnutí tady a teď, ale i to, jaké byly životy předchozí, co jsme komu a čemu zůstali dlužni, co jsme z nezralosti či nevědomosti nevyřešili, nevyvážili, nezpracovali, ale i způsobili či od řešení utekli. S tím se pak přicházíme znovu usadit do školní lavice s názvem Život a skládat další zkoušky „z dospělosti“.

Co nám často tolik životní nepohody působí? Jsou to emoce vztahující se k určité situaci, prožitku či chování. Lítost, obavy, vztek, zášť, odpor vůči něčemu nebo někomu, strach, a další „jedy“ uložené pod nánosem času. Ukrývají se v zaprášených šuplíkách paměti jako přežívající nezdravá přesvědčení, například že je třeba trpět, dřít, být zticha, aby nás druzí měli rádi se neprojevovat a být raději hodnou holčičkou, hodným chlapečkem, prostě popírat sama sebe. V konečném důsledku se tyto, a řada dalších „nahrávek v mozku“ může manifestovat na fyzickém těle celou škálou symptomů. Duše si vždycky najde způsob, jak k nám promluvit. Má k tomu dokonalý nástroj, a tím je naše tělo.

Regrese je tedy je účinný způsob, jak se zbavit chronických či jednorázových, ale velmi intenzivních či přetrvávajících trapičů. V principu odhaluje v paměti příčinnou událost, to znamená tu, která vše spustila, a jejím následným zpracováním odstraňuje psychické a psychosomatické potíže, jež jsou ve své podstatě následky traumat, prožitých v minulosti. Odezní i potlačované, událost provázející emoce. Emoce jsou jako divocí koně, také potřebují volnost. Život v ohradě je sevření a živoření. Jakmile „odejde“ zatěžující událost, ulehčí se tělu i duši.  Léty praxe jsem si vyvinula intuitivní metodu práce s lidmi i při zachování pravidel regresní terapie. Ráda bych zdůraznila, že regresní terapie není jednorázovou akcí, zpravidla si vyžádá více sezení. Uvádím to zde proto, abych po svých zkušenostech předešla naivním názorům o tom, že za dvě, tři hodiny se odklidí všechno „harampádí“, které si člověk celý život sbíral a ukládal do svých tajných sejfů. Některé z vašich životních příběhů jsou k nahlédnutí na titulní stránce vlevo v odkazu Vaše příběhy.

Podívejte se na některé příběhy.

Od VěrkyPoděkování Tomáš 2